Sök

Kamerabevakning i Hässleholm

Områden vid Gethornskroken, Kaptensgatan och Gökropsgatan i Hässleholm kamerabevakas i 90 dagar.

Från början av juli 2024 finns bevakningskameror uppsatta vid Gethornskroken, Kaptensgatan och Gökropsgatan i Hässleholm. Syftet är att öka tryggheten, förebygga brott och att bättre kunna utreda eventuella brott som sker i området.

Kamerabevakningen pågår under 90 dagar och är ett komplement till övriga polisiära åtgärder.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som till exempel bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter