Sök

Region Syd fokuserar på män som är särskilt farliga för sin partner

Oskarp bild på man som bakifrån tar stryptag på en kvinna

Polisen tittar bland annat på om det förekommit strypvåld när man kartlägger män som är särkskilt farliga för sin partner. (Bilden är arrangerad.)

Ett 70-tal män i polisregion Syd löper ökad risk att begå grova våldsbrott eller mord i relation, visar ny kartläggning.

I Polismyndighetens nationella satsning mot mäns våld mot kvinnor, läggs allt mer fokus på våldsutövarna, särskilt de individer som riskerar att begå grovt, systematiskt och i värsta fall dödligt våld mot sin partner eller före detta partner.  Utifrån kunskap om riskhöjande faktorer som baseras på forskning om dödligt partnervåld har polisen kartlagt drygt 300 högriskaktörer i hela landet.  Ett 70-tal av de identifierade är hemmahörande i polisregion Syd.

Bättre koll på de farliga männen

- Med en kartläggning blir individerna som begår de här grova brotten synliga på ett annat sätt än vi är vana vid. Då är det också lättare att jobba mer intensivt och konkret mot dem. Vi kommer att hantera de här männen på samma sätt som vi jobbar med personer som driver det grova våldet i kriminella nätverk, säger Fredrik Liljeroos - regional samordnare för särskilt utsatta brottsoffer i polisregion Syd.

Alla polisområden i region Syd kommer att titta närmare på varje individ som kartlagts. Det blir en bedömning i varje enskilt fall vilka operativa åtgärder och insatser som ska sättas in både för våldsutsatta och våldsutövare. Målet är att förhindra att våldet fortsätter och eskalerar.

Myndighetssamverkan behöver förbättras

Kartläggningen bygger på information som polisen har tillgång till.  Fredrik Liljeroos understryker att samverkan med andra myndigheter måste bli bättre för att polisen ska kunna agera på de allra farligaste männen.

- Polisen har inte hela lägesbilden och vi vet att våldsutsatta och våldsutövare ofta har kontakt med flera olika samhällsaktörer. Tips till polisen och informationsdelning mellan myndigheter är centralt. Det finns delar kring sekretesslagstiftningen som behöver utvecklas. Men de lagliga möjligheter som redan finns för att dela information måste användas i betydligt högre omfattning för att kunna förhindra våld och rädda liv.

Läs pressnyhet om polisens nationella kartläggning av högriskaktörer inom partnervåld
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nationell/2024/juni/polisen-kartlagger-hogriskindivider-inom-vald-i-nara-relation/

Intervjuförfrågningar: kontakta presstalesperson Jimmy Modin, 070 - 289 86 19

Riskhöjande faktorer

Det måste finnas flera av följande risker och sårbarheter kring en person för att den ska identifieras som så kallad högriskaktör inom partnervåld.

 • Kännedom om eller uttalad suicid från våldsutövaren
 • Kontrollerande beteende/svartsjuka
 • Allvarligt och/eller upptrappat våld
 • Misstänkt tillgång till vapen
 • Förekomst av strypvåld
 • Överträdelse av kontakförbud
 • Psykisk ohälsa/missbruk
 • Pågående separation/uppbrott/vårdnadstvist
 • Hedersnormer
 • Kriminell belastning
 • Målsägandens rädsla
 • Partners graviditet

Högriskaktörer i polisregion Syd

Fördelningen av högriskaktörer per polisområde i region Syd:

Polisområde Malmö - 13 män

Polisområde södra Skåne - 18 män

Polisområde nordvästra Skåne - 17 män och 1 kvinna

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne - 11 män

Polisområde Kalmar Kronoberg - 12 män 

Anmäl brott och tipsa polisen

 • Du som möter våldsutövare eller våldsutsatta i din profession kan med stöd i sekretessbrytande regler informera polisen om pågående våldsbrottslighet eller om du misstänker att det finns risk för ett grovt våldsbrott. Information kan lämnas via polisen.se och i samverkan mellan respektive myndigheter, exempelvis polis, socialtjänst och frivården.
 • Du som är utsatt för våld i nära relation anmäl till polisen på 11414 eller besök närmaste polisstation. Läs mer: polisen.se/omjaganmaler och polisen.se/komtilloss.
 • Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda våld i nära relation? Tipsa via polisen.se. Du kan vara anonym.