Sök

Kamerabevakning med drönare i Eslöv

Kartbild med markering över centrala Eslöv.

Bevakningen pågår från och med den 14 juni till och med den 13 september.

Polismyndigheten har fattat beslut om att kamerabevaka de centrala delarna av Eslöv. Beslutet gäller från och med den 14 juni till och med den 13 september 2024. Berörda områden framgår av bilden ovan.

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.