Sök

Medborgarlöftet: 27 aktörer för ett tryggt Hisings Backa

Minska nyrekryteringen till kriminella nätverk och få bort Hisings Backa från listan över utsatta områden. Det är målet med polisens nya medborgarlöfte. Bakom löftet står 27 aktörer från kommunen, civilsamhället och näringslivet.

Hisings Backa klassas som ett utsatt område av polisen. En bedömning som grundar sig i den lokala problembilden där bland annat socioekonomiska faktorer och den lokala brottslighetens påverkan på området vägs in. För att minska nyrekryteringen till kriminella nätverk och skapa bättre förutsättningar för barn och unga i området går nu 27 aktörer samman. Tillsammans har de alla avgett konkreta löften för att göra Hisings Backa till en tryggare plats att bo, leva och växa upp på.

– Många barn växer i dag upp i otrygghet och utanförskap. Polisen kan göra mycket men inte allt och därför behöver fler aktörer gå samman med gemensamma, förebyggande insatser. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för barn och unga som växer upp här och visa att det finns andra alternativ än den kriminella banan, säger Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef Hisingen i Göteborg.

Fokus på skola, fritid, lokalområde och familj

Det nya medborgarlöftet fokuserar på riktade insatser inom fyra områden: skola, fritid, lokalområde och familj. Bakom löftet står samverkansaktörer från Göteborgs Stads förvaltningar, bostadsbolag, idrottsföreningar, ideella organisationer och näringsliv. Polisen lovar bland annat att öka sin närvaro i skolan i ett relationsskapande syfte och att erbjuda utbildningar i tidiga tecken på kriminalitet. Andra exempel på insatser inom ramen för löftet är fler vuxna förebilder i skolan, praktik och sommarjobb för skolungdomar, gratis prova på-aktiviteter, mentorsprogram och föräldrastöd.

– Vi vet att en trygg uppväxt, en meningsfull fritid och en lyckad skolgång är några av de viktigaste skyddsfaktorerna. Med gemensam kraft kan vi bidra till ett tryggare område och på sikt få bort Hisings Backa från listan över utsatta områden, säger Håkan Bredinge, kommunpolis Hisingen.

Lanseras under våren

Medborgarlöftet kommer presenteras i samband med olika evenemang runt om i Hisings Backa under våren. Första tillfället är vid Poseidonvarvet i Backa Röd lördagen den 20 april. Media är välkomna att delta. Kontakta kommunpolis Håkan Bredinge vid förfrågningar.

Ta del av hela medborgarlöftet på polisen.se

Kontakt

Håkan Bredinge
Kommunpolis
Lokalpolisområde Hisingen
Tel: 070-685 20 45
E-post: hakan.bredinge@polisen.se