Sök

Ändrade öppettider för Mediecenter vid ledningscentralen i polisregion Syd

Från den 13 maj kommer Mediecentret att vara bemannat mellan klockan 07.00 och 22.00.

Mediecenter Syd vid polisens ledningscentral besvarar frågor från media kring operativa händelser i hela polisregion Syd och är i dag bemannat mellan klockan 07.00 och 00.00. I syfte att skapa en mer enhetlig service till medier i hela landet kommer Mediecenter Syd från den 13 maj att bemannas mellan klockan 07.00 och 22.00.

Informationen kommer att uppdateras på polisens webbplats, där det också finns kontaktuppgifter till regionala och lokala presskontakter i ärenden som inte rör pågående händelser: https://polisen.se/om-polisen/pressrum/presskontakter/syd-presskontakter/

Kontaktperson vid eventuella frågor från media:
Maya Forstenius, chef Mediecenter Syd, telefon: 010-56 183 46.