Sök

Presskontakter i polisregion Syd

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Syd och de län som ingår i regionen - Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Till regionens presskontakter kan du vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Presskontakter region Syd

För frågor rörande nyligen inträffade eller pågående händelser: 

Presstelefon: 010-569 12 31
Tider: Alla dagar klockan 07.00-22.00

Övrig tid, då mediecenter är obemannat, besvaras frågor från media av vakthavande befäl på regionledningscentralen i mån av tid.

Samtal från media om utredningsåtgärder i inledningen av ett ärende besvaras av jourhavande förundersökningsledare via telefon 114 14.

Vi som svarar i presstelefonen

Sara Andersson
Filip Annas
Patric Fors
Rickard Lundqvist
Evelina Olsson
Katarina Rusin

Kommunikationschef

Rasmus Korsvall

Polisområdestalespersoner

Polisområde Malmö
Presstalesperson Nils Norling
Presstelefon 010-561 52 00 (vardagar 09.00-16.00)

Polisområde södra Skåne
Presstalesperson Jimmy Modin
Telefon 070-289 86 19

Polisområde nordvästra Skåne
Presstalesperson Jimmy Modin
Presstelefon 010-561 59 11 (vardagar 09.00-15.00)

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne
Presstalesperson Robert Loeffel
Telefon 010-562 21 44

Polisområde Kalmar Kronoberg
Presstalesperson Robert Loeffel
Telefon 010-562 21 44

Regional pressfunktion

Övergripande icke-operativa frågor om polisregion Syds organisation, policyfrågor samt frågor som rör regionala enheter. Funktionen kan även hjälpa dig som journalist att komma i kontakt med talespersoner i regionala frågor som inte kan besvaras av respektive polisområde.

Funktionen är bemannad på vardagar mellan klockan 09.00-15.00 och nås via telefon 010-561 75 15 eller via mejl: press.regionsyd@polisen.se

Övriga presskontakter

Maya Forstenius, mediechef i polisregion Syd: 010-561 83 46.

Pressbilder

Ledning polisregion Syd

Presstalespersoner

Statistik och begära allmän handling

Brottsstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling