Presskontakter i polisregion Mitt

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Mitt och de län som ingår i regionen – Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Till regionens presskontakter kan du också vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Pressnummer region Mitt

Telefon till våra regionala presstalespersoner när det gäller pågående och nyligen inträffade händelser (dygnet runt).
010-567 61 10

När presstalespersonerna inte är i tjänst svarar ett befäl i RLC (regionledningscentralen) i mån av tid på frågor om pågående eller nyligen inträffade händelser.

Telefonnummer till våra lokala presstalespersoner finns längre ner på sidan. Det går också att skicka e-post till kommunikationsenheten på nedan angiven adress.

Presstalespersoner RLC Mitt

Vakant
Tobias Ahlén-Svalbro
Magnus Jansson Klarin

Presstalespersoner i polisområden

Vakant
Jonas Eronen (Uppsala), tel: 010-567 68 47
Johan Thalberg (Västmanland), tel: 010-567 67 20

Utredningsärenden/ tfn kontorstid: 08.00-15.00

Kontaktperson för regionpolisledningen

Petra Sjölander

Kommunikationschef 

Petra Sjölander

Pressbilder

Ledning polisregion Mitt

Presstalespersoner

E-post

E-post till kommunikationsenheten i region Mitt (läses och besvaras kontorstid): kommunikation.mitt@polisen.se

Statistik och begära allmän handling

Brottstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter