Sök

Presskontakter i polisregion Mitt

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Mitt och de län som ingår i regionen – Gävleborgs-, Uppsala och Västmanlands län.

Till regionens presskontakter kan du också vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Pressnummer region Mitt

Vid frågor om pågående händelser och brott,

  • 010-567 61 10 (presstelefon i regionledningscentralen)                                 Dygnet runt

När det inte finns någon presstalesperson från kommunikationsenheten i tjänst svarar ett befäl vid regionledningscentralen, i mån av tid, på frågor om pågående händelser och brott.

För övriga pressrelaterade ärenden, exempelvis tidigare inträffade händelser och brott samt intervjuförfrågningar,

Söker du en särskild person som arbetar vid polisregion Mitt ring istället,

  • 114 14 (polisens växel)

Presstalespersoner 

Tobias Ahlén-Svalbro
Magnus Jansson Klarin
Pelle Vamstad

Mathias Rutegård
Roland Komaromi
Maria Hall

Kommunikationschef 

Petra Sjölander

Pressbilder

Ledning polisregion Mitt

Presstalespersoner

Statistik och begära allmän handling

Brottsstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter sparas bara så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter