Sök
Stäng Meny

Presskontakter i polisregion Väst

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion väst och de län som ingår i regionen – Västra Götaland och Halland.

Till regionens presskontakter kan du vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Presskontakter region Väst

För frågor rörande nyligen inträffade eller pågående händelser:
Presstelefon 010-56 90 700
Tider: vardagar 07.00-22.00/ helger 08.00-16.00 

Övriga ärenden: Tfn kontorstid: 08.00-15.00, telefon 010-565 2928.

E-post: Registrator.vast@polisen.se

Begäran om allmän handling: Registrator.vast@polisen.se

Under morgonen så öppnas presstelefonen först när hemsidan/händelser är uppdaterad och den presstalesperson som tjänstgör hämtat in/uppdaterat aktuell information från kvällen/nattens händelser.

Alla frågor som inte rör pågående händelser hänvisas till 010-565 2928. Söker du en speciell person som arbetar inom polisen i regionen hänvisas till polisens växel 114 14.

Vi som svarar i presstelefonen:

Peter Adlersson
Jens Andersson
August Brandt
Thomas Fuxborg
Caroline Karlsson
Hans-Jörgen Ostler
Fredrik Svedemyr
Christian Brattgård

Tjänstgöringstider se ovan/avser 010-56 90 700. När presstalespersonerna inte är i tjänst kopplas presstelefonen över till vakthavande befäl i regionen som svarar på mediasamtal i mån av tid.

Kommunikationschef

Susanna Lauritzen

Polisområdestalespersoner/övriga kontakter

Hänvisning sker via 010-565 29 28

Våra pressbilder

Ledning polisregion Väst:
Presstalespersoner

Statistik och begära allmänhandling

Brottsstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.
Regionala statistikfrågor hänvisas till registrator.vast@polisen.se

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling