Sök

Presskontakter i polisregion Bergslagen

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Bergslagen och de län som ingår i regionen - Dalarna, Värmland och Örebro.

Till regionens presskontakter kan du också vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. I vissa fall kan presskontakten förse dig med information medan du i andra kan bli hänvisad vidare till en talesperson i verksamheten.

Presskontakter region Bergslagen

För frågor rörande nyligen inträffade eller pågående händelser: 

Presstelefon dygnet runt: 010-569 46 00

När presstalespersonerna inte är på plats svarar vakthavande befäl i presstelefonen.

För frågor gällande utredningar, "dag två-frågor" och övriga mediafrågor hänvisas från 1 december till telefonummer 010 - 56 705 56. Detta nummer betjänas av Mediacenter mellan 09.00 och 15.00 vardagar.

Vi som svarar i presstelefonen:

Lars Hedelin
Sophia Jiglind
Gabriel Henning
Anders Dahlman
Mats Öhman

Kommunikationschef

Ulrika Julin

E-post

Regionens presskontakter nås också via e-post media.bergslagen@polisen.se. E-postadressen bemannas när ordinarie presstalesperson finns i tjänst 07-22 på vardagar och 08-16 på helger. 

Pressbilder

Ledning polisregion Bergslagen

Presstalespersoner

Statistik och begära allmän handling

Brottsstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling