Sök

Nationellt mediecenter

Nationellt mediecenter hanterar frågor som rör rikspolischefen och Polismyndighetens ledning, styrning och resultat.

Till nationella mediecentret kan du också vända dig med övergripande policyfrågor, internationella frågor, frågor om utveckling och metoder, forensik, eller frågor som rör myndighetens nationella avdelningar, till exempel Noa och NFC.

Press nationellt mediecenter

Presstelefon kontorstid: 010-56 391 70 mellan 8.30 och 16.30. 

Övrig tid

För akuta frågor på nationell nivå - pressberedskap (i hemmet) nås på 010-56 340 05.

Vi som hanterar mediefrågor:

Emanuel Alvarez
Daniel Gazett
Buster Mirow Emitslöf
Malin Näfver
Malin Sahlström
Iréne Sokolow
Karin Styrenius
Diana Qudhaib

Presschef

Christer Janson

Pressbilder

Polismyndighetens ledning 

Statistik och begära allmän handling

Brottsstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling