Statistik

Här hittar du som är journalist några länkar till den statistik som är mest efterfrågad.

Statistik gränspolisverksamhet

Bekräftade skjutningar

Polisens resultat

Statistik utfärdade ordningsböter, störande musik och vattenskoteråkning

Antal utfärdade ordningsböter för förargelseväckande beteende genom att föra oljud på allmän plats genom att spela musik, per polisregion, juli-september 2021.

Polisregion Juli Augusti September
Polisregion Bergslagen   111 172 52
Polisregion Mitt 30 20 17
Polisregion Nord 17 23 25
Polisregion Stockholm 3 5 0
Polisregion Syd 8 6 7
Polisregion Väst 45 21 26
Polisregion Öst 5 7 6
Totalt 219 254 133

Antal utfärdade ordningsböter för med fartyg tagit färdväg, hållit hastighet eller annars färdats så att omgivningen i onödan störts, per polisregion, juli-augusti 2021.

Polisregion Juli                  Augusti                  
Polisregion Bergslagen 2 -
Polisregion Mitt - -
Polisregion Nord - -
Polisregion Stockholm 13 1
Polisregion Syd 2 -
Polisregion Väst 2 -
Polisregion Öst - -
Totalt 19 1