Sök

Aktuella frågor

Här samlar vi aktuella ämnen som media efterfrågar.

Statistik kring sprängningar och skjutningar

Sprängningar och skjutningar - polisens arbete

Polisens arbete mot organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet – polisens arbete

Regeringsuppdraget: lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige

Totalt 62 000 bedöms aktiva eller ha koppling till kriminella nätverk