Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens resultat

Här finns länkar till rapporter och statistik som på olika sätt redovisar polisens resultat.

Söker du brottsstatistik, är det Brottsförebyggande rådet som sammanställer den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Brottsförebyggande rådets webbplats

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

I verksamhetsuppföljningen redovisar polisen:

  • medborgarlöften och samverkansöverenskommelser
  • utredningsresultat och ärendebalanser
  • ordningsböter i trafiken
  • svarstider för polisens kontaktcenter
  • ekonomi
  • personalstatistik.

Polisens resultat till och med mars 2019

Polisens årsredovisning

Årsredovisningen ger en beskrivning av hur polisen har genomfört det uppdrag som regeringen har gett för året.

Polisens årsredovisning 2018

Årlig trygghetsundersökning

Brottsförebyggande rådet (Brå) gör varje år en nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I undersökningen som gjordes 2017 svarade drygt 12 000 personer på frågor om brott, otrygghet och rättsväsendet.

Nationella trygghetsundersökningen på Brås webbplats

Statistik över handlagda brott

Brottsförebyggande rådet publicerar statistik över handlagda brott. Handlagda brott redovisar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

Statistik över handlagda brott på Brås webbplats

Förtroendet för samhällsinstitutioner

SOM-institutet, en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, genomför varje höst sedan en undersökning med syftet att kartlägga allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinion och medier. I undersökningen mäts bland annat förtroendet för polisen och andra samhällsinstitutioner.

Nationella SOM-undersökningen 2016 på Göteborgs universitets webbplats

Till toppen