Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens resultat

Här finns länkar till rapporter och statistik som på olika sätt redovisar polisens resultat.

Söker du brottsstatistik, är det Brottsförebyggande rådet som sammanställer den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Brottsförebyggande rådets webbplats

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

I verksamhetsuppföljningen redovisar polisen:

  • medborgarlöften och samverkansöverenskommelser
  • utredningsresultat och ärendebalanser
  • ordningsböter i trafiken
  • svarstider för polisens kontaktcenter
  • ekonomi
  • personalstatistik.

Polisens resultat till och med augusti 2018

Polisens verksamhetsplan 2017–2018

Polisens årsredovisning

Årsredovisningen ger en beskrivning av hur polisen har genomfört det uppdrag som regeringen har gett för året.

Polisens årsredovisning 2017

Årlig trygghetsundersökning

Brottsförebyggande rådet (Brå) gör varje år en nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I undersökningen som gjordes 2017 svarade drygt 12 000 personer på frågor om brott, otrygghet och rättsväsendet.

Nationella trygghetsundersökningen på Brås webbplats

Nationella trygghetsundersökningen, NTU Lokal  

NTU Lokal ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen (16–84 år) samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. Urvalet bestod av 200 000 personer. Utifrån en viktad beräkning är svarsfrekvensen cirka 44 procent. Undersökningen genomfördes av Brottsförebyggande rådet under perioden januari–april 2017.

NTU Lokal, tar upp frågeställningar som; Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Vad upplever medborgarna i mitt polisområde att det finns för lokala problem?

Resultat per polisregion

Region Bergslagen, excel öppnas i nytt fönster

Region Mitt, excel öppnas i nytt fönster

Region Nord, excel öppnas i nytt fönster

Region Stockholm, excel öppnas i nytt fönster

Region Syd, excel öppnas i nytt fönster

Region Väst, excel öppnas i nytt fönster

Region Öst, excel öppnas i nytt fönster

Hela landet, excel öppnas i nytt fönster

Statistik över handlagda brott

Brottsförebyggande rådet publicerar statistik över handlagda brott. Handlagda brott redovisar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

Statistik över handlagda brott på Brås webbplats

Förtroendet för samhällsinstitutioner

SOM-institutet, en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, genomför varje höst sedan en undersökning med syftet att kartlägga allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinion och medier. I undersökningen mäts bland annat förtroendet för polisen och andra samhällsinstitutioner.

Nationella SOM-undersökningen 2016 på Göteborgs universitets webbplats

Till toppen