Sök

Så förenklas kontakten med polisen

Polisen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kontakten med medborgarna.

Bilder på tre polisanställda i olika situationer.

Dagligen sker tiotusentals kontakter mellan medborgare och polisen. De rör akuta händelser, anmäla brott, ansöka om tillstånd, ansöka om pass, få svar på en fråga med mera. Kontakter som sker via telefon, besök i reception eller via digitala tjänster.

Det går att nå polisen dygnet runt. Vid pågående brott och akut fara via 112. För övriga ärenden i första hand via polisen.se. Val av kanal beror på vad det är för typ av ärende, men även på medborgarens förutsättningar. Grundprincipen för det som inte ses som akut eller pågående är:

  • i första hand polisen.se
  • i andra hand 114 14
  • i tredje hand besöka polisen.

Digitala tjänster – främst på polisen.se

Detta omfattar olika typer av tjänster som i huvudsak finns på polisens webbplats. Här finns idag e-tjänster för att:

Antalet e-tjänster växer ständigt och befintliga ses över och vidareutvecklas. I de fall det går och är lämpligt kommer tjänster att automatiseras. Då får man som medborgare svar snabbare och polisen minskar den manuella hanteringen. Digitala och automatiserade tjänster medför att polisen kan lägga mer tid på att lösa brott och hantera andra mer komplexa ärenden. 

Telefon – 112 och 114 14

Vid akuta händelser eller pågående brott ska man alltid ringa 112. För icke akuta ärenden som inte är lika brådskande kan man ringa 114 14. Till exempel för vissa typer av anmälningar och för att lämna tips.

En hel del av dagens samtal till 114 14 skulle istället kunna utföras via digitala tjänster på polisen.se. Många gånger både snabbare och enklare. På sikt kommer polisen utveckla fler digitala tjänster som kommer avlasta 114 14 och leda till att telefonkontakterna fokuserar på ärenden där de verkligen behövs.

Besök i reception

Många kontakter och möten sker i samband med ingripanden, förhör med vittnen, brottsutsatta och misstänkta etcetera. Vad gäller icke akuta ärenden sker många möten i polisens receptioner – över två miljoner personer besökte 2019 någon av polisens receptioner. En stor majoritet av dem, cirka 80 procent, rörde nytt pass och nationellt id-kort. Övriga ärenden är till exempel att anmäla brott och lämna in eller få tillbaka hittegods.

Parallellt med utvecklingen av fler digitala tjänster utvecklas även receptionsverksamheten. Tillgängligheten kommer i framtiden vara likvärdig med idag men servicen kommer att öka i och med att man om några år ska kunna boka tid för experthjälp i just sitt ärende. Man kommer fortsatt kunna besöka en reception spontant för att göra en anmälan, ställa frågor med mera.

Serviceprogram 2024

Målet med Serviceprogram 2024 är att göra det enklare för medborgaren och effektivare för polisen. Utvecklingen av polisens kanaler och tjänster sker till stor del inom Serviceprogram 2024 som samlar ett tjugotal projekt och tar ett samlat helhetsgrepp på utvecklingen av medborgarmötet. Projekten i sig drivs i linjeorganisationen, främst inom nationella operativa avdelningen (Noa), rättsavdelningen och kommunikationsavdelningen – med bred involvering från övrig verksamhet.