Presskontakter i polisregion Stockholm

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Stockholm, vilket innefattar Stockholms län och Gotland.

Till regionens presskontakter kan du vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Presskontakter region Stockholm

Frågor om nyligen inträffade eller pågående händelser besvaras dygnet runt på Regionledningscentralen, RLC: 010-56 90 216.

När presstalespersonerna inte är i tjänst svarar personalen på RLC på samtalen.

Övriga mediefrågor besvaras av Mediecenter under kontorstid: Telefon 010-56 40 555 eller via kontaktformulär här på sidan.

Kontakta mediacenter i region Stockholm

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vi som svarar i presstelefonen:

Helena Boström Thomas

Anders Bryngelsson

Mats Eriksson

Per Fahlström

Towe Hägg

Carina Skagerlind

Anna Westberg

Daniel Wikdahl

Ola Österling

Rebecca Landberg

Presschef

Tf. Åsa Wallentin

Kommunikationschef

Miriam Abu Eid

Pressbilder

Ledning polisregion Stockholm

Presstalespersoner 

Statistik och begära allmän handling

Brottstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling