Sök
Stäng Meny

Presskontakter i polisregion Stockholm

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Stockholm, vilket innefattar Stockholms län och Gotland.

Till regionens presskontakter kan du vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Presskontakter region Stockholm

Frågor om nyligen inträffade eller pågående händelser besvaras dygnet runt på Regionledningscentralen, RLC: 010-56 90 216.

När presstalespersonerna inte är i tjänst svarar personalen på RLC på samtalen.

Övriga mediefrågor besvaras av Mediecenter under kontorstid: Telefon 010-56 40 555 eller via kontaktformulär här på sidan.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Kontakta mediacenter i region Stockholm

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vi som svarar i presstelefonen:

Anders Bryngelsson

Mats Eriksson

Per Fahlström

Rebecca Landberg

Nadya Norton

Robert Sennerdal

Carina Skagerlind

Anna Westberg

Daniel Wikdahl

Ola Österling

Presschef

Åsa Wallentin

Kommunikationschef

Miriam Abu Eid

Pressbilder

Ledning polisregion Stockholm

Presstalespersoner 

Statistik och begära allmän handling

Brottsstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling