Sök
Stäng Meny

Presskontakter i polisregion Öst

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Öst och de län som ingår i regionen - Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.

Till regionens presskontakter kan du också vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Presskontakter region Öst

För frågor rörande nyligen inträffade eller pågående händelser: 

Presstelefon dygnet runt: 010-56 923 66

När presstalesperson inte är på plats svarar vakthavande befäl (VB) eller av denne utsedd ersättare i mån av tid.

För information om lokala pressuppkopplingar, kontakta aktuellt lokalpolisområde.

Vi som svarar i presstelefonen:

Johnny Gustafsson
Angelica Israelsson Silfver 
Marcus Anefur
Olle Älveroth
Angelica Forsberg
Mats Pettersson

Övriga kontakter

Tommy Thorngren - pressansvarig region Öst 

Pressbilder

Presstalespersoner

Statistik och begära allmänhandling

Brottsstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling