Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling omfattar de regler som utfärdas av Polismyndigheten (PMFS) och de regler som tidigare har utfärdats av Rikspolisstyrelsen (RPSFS).

De föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) som Rikspolisstyrelsen utfärdat fortsätter att gälla även efter den 1 januari 2015, fram till dess att den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem.

Föreskrifterna har antingen ett RPSFS-nummer eller ett PMFS-nummer. Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer (föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet).

PMFS- och RPSFS-numren följer en kronologisk ordning. FAP-numren är tematiska.

  • Sökordsregister för FAP

    Sökordsregister över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 1 mars 2016.

  • Förteckning enligt FAP-nummer

    Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 1 mars 2016, ordnade enligt Polisens klassifikationssystem (FAP-nummer).

112 vid larm
114 14 övriga ärenden