Sök

”Vi slår hårt med allt vi har – vi ger oss inte”, säger Anders Thornberg

Med anledning av den senaste veckans grova våldsdåd höll Polismyndigheten en pressträff med rikspolischef Anders Thornberg samt representanter från polisregion Mitt och Nationella operativa avdelningen, Noa.

Den senaste veckans våldsdåd sker i en omfattning som saknar motstycke. I Uppsala har det skett fyra skjutningar varav två med dödlig utgång.

– De senaste dagarnas utveckling visar vikten att vi ligger på, ökar kraften och inte viker ner. Vi genomför omfattande förändringar av våra arbetsmetoder för att förebygga våldet. Vi griper fler och arbetar förebyggande. Både planerade och pågående våldsdåd har förhindrats, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Drivkraften i den grova brottsligheten är pengar som införskaffas genom bland annat narkotika och bedrägerier. De aktörer som står högst upp i nätverken deltar inte själva i våldet utan styr på distans.

– Samhällets välfärdsystem utsätts för bedrägerier och töms på pengar. De tas från de som behöver det allra mest. Vi måste minska manöverutrymmet, gripa, ta vapen, narkotika och smutsiga pengar, säger Anders Thornberg.

En ljuspunkt är att det grips och lagförs fler. Häkten och fängelser är överfulla och bland de som sitter inlåsta finns de som beställt våldsbrotten på distans.

– Vi blir fler poliser och utvecklar ständigt våra sätt att arbeta. Vi slår hårt med allt vi har – vi ger oss inte. Vi är tätt inpå, varje dag, dygnet runt, säger Anders Thornberg.

Medverkade gjorde även Ulf Johansson, regionpolischef i region Mitt och Hampus Nygårds, biträdande chef på Noa. Med anledning av våldsdåden i Uppsala den senaste veckan arbetar Noa och polisregion Mitt tillsammans i det operativa arbetet med full kraft.

– Hela Polismyndigheten tillsammans med andra myndigheter kraftsamlar där problemet är som störst. Det får inte finnas geografiska eller organisatoriska gränser. Vi provar olika metoder, lär oss och justerar arbetssätt, säger Hampus Nygårds.

I Uppsala har våldet eskalerat sedan midsommar i en konflikt med nationella och internationella kopplingar. Idag sitter 20 häktade i olika ärenden och fler väntas. I veckan har våldet eskalerat och icke-måltavlor har skjutits till döds.

– Vi optimerar nu resurserna och ser till att finnas på rätt ställe. Framåt ska vi utreda, identifiera och lagföra, säger Ulf Johansson.

Samtidigt som brott ska utredas arbetar PO Uppsala med att öka den polisiära närvaron och synligheten med både civila och poliser. Syftet är att öka tryggheten hos anhöriga, tredje man och medborgare men också att förebygga brott.

I region Mitt har en regional särskild händelse upprättats för att stötta PO Uppsala.

Särskild händelse i Uppsala efter de senaste våldsdåden

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet