Sök

Människohandel och brott mot utlänningslagen upptäcktes vid en stor insats

I april genomfördes en omfattande europeisk insats mot arbetskraftsexploatering. Totalt identifierades 334 personer som misstänks vara utsatta för människohandel, varav åtta av dessa identifierades i Sverige.

I Sverige genomfördes insatsen mot hotell-, restaurang- och cateringbranschen. I polisregion Bergslagen rapporterades ett fall av misstänkt människoexploatering och det gjordes tre anmälningar om brott mot utlänningslagen. Det upptäcktes även problem med spårning av livsmedel på restaurangerna.

Syftet med EMPACT-insatsen var bland annat att upptäcka och störa kriminella aktörer som exploaterar arbetskraft men även att skapa en lägesbild över arbetskraftsexploatering i främst Sverige men också inom EU. Arbetskraftsexploatering innebär att människor utnyttjas som arbetskraft genom till exempel mycket låga löner, orimligt långa arbetstider och dålig arbetsmiljö.

- Insatser av den här typen är viktiga för att förhindra att människor far illa. Vi vill även slå till mot den kriminella ekonomin, säger Ronja Walett som är samordnare för arbetslivskriminallitet i polisregion Bergslagen.

Länk till EMPACTs pressmeddelande.

Insats visar att 334 personer misstänks vara utsatta för människohandel

Insatsen i Sverige

 • 390 kontrollerade individer, varav 52 i polisregion Bergslagen
 • 77 kontrollerade arbetsplatser, varav 10 i polisregion Bergslagen
 • Polismyndigheten identifierade åtta personer som misstänks vara utsatta för arbetskraftsexploatering, gjorde 26 anmälningar om folkbokföringsbrott och tre brott mot utlänningslagen.
 • Arbetsmiljöverket gjorde 26 inspektionsmeddelanden, beslutade om sex krav på brister som ska åtgärdas och tre omedelbara förbud.
 • Skatteverket beslutade om kontrollavgifter på cirka 210 000 kr. Man avser även att följa upp de brister som uppmärksammats vid arbetsplatskontrollerna. En del av företagen blir då föremål för djupare utredning, till exempel skatterevision.

Insatsen i Europa

 • 63 649 kontrollerade individer.
 • 9 564 kontrollerade arbetsplatser.
 • 334 personer misstänks vara utsatta för människohandel, av dem misstänks 279 vara utsatta för arbetskraftsexploatering.
 • 160 personer misstänkta för att begå människohandelsbrott, av dem rörde 93 arbetskraftsexploatering.
 • 51 personer greps för olika brott, av dem 30 för misstänkt arbetskraftsexploatering.
 • Totalt deltog 15 313 personer från olika myndigheter i insatserna

Presskontakt

Vid frågor kan media kontakta Ronja Walett på telefon 076-137 16 38 den 30 maj 2024 mellan klockan 13-15.

Om EMPACT

EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är ett europeiskt samarbete för att bekämpa organiserad och grov internationell brottslighet.

Svensk polis medverkar i flera planerade insatser varje år. Syftet med insatserna kan bland annat vara att skapa en aktuell lägesbild över ett prioriterat brottsområde i Sverige, inleda förundersökningar, gripa misstänkta, identifiera och skydda brottsoffer samt beslagta de kriminellas tillgångar.

Utöver Polismyndigheten deltar Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket i EMPACT.

Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT)

Nio myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att arbeta tillsammans för att stoppa fusk, regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet. Myndigheter som ingår är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Under 2022 och 2023 öppnades sju center mot arbetslivskriminalitet. Dessa finns i Umeå, Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro, Uppsala och Norrköping. Centren fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet och syftar till att underlätta planering, genomförande och uppföljning av myndighetsgemensamma kontroller och andra gemensamma aktiviteter.

Läs mer om arbetet mot arbetslivskriminalitet