Sök
Stäng Meny

Ny utbildning för att bli polis i LPO Enköping/Håbo

Polisbil med tänt blåljus.

Bild: Polismyndigheten

Utbildningen är en grundutbildning och vänder sig till dig som vill studera till polis på deltid.

Du som vill arbeta som polis i lokalpolisområde Enköping/Håbo kan nu söka till deltidspolisutbildningen, kallad DPU. 

– Den nya utbildningen passar för dig som vill ha möjlighet att både kunna arbeta och studera på deltid under studietiden, säger Petter Högberg, polis lokalpolisområde Enköping/Håbo. 

Sista ansökningsdagen för intresseanmälan för att söka till deltidspolisutbildningen, DPU, är den 19 januari.

– Vi vill gärna få sökande som är mitt i livet och som har skaffat sig livserfarenhet och erfarenhet via andra yrken som kan vara ett komplement till polisyrket. Utbildningen passar för dig som vill ha möjlighet att både kunna arbeta och studera på deltid under studietiden, säger Petter Högberg.

Det varierar hur mycket tid en student behöver lägga på sina studier. Under veckorna med praktiska moment, som genomförs vid Umeå universitet, gäller heltid, 40 timmar per vecka. Studiedagarna med teoretiska ämnen sker på distans och är koncentrerade till 2-3 dagar i veckan. Dessa dagar tar du del av online-föreläsningar, får hemuppgifter och arbetar tillsammans med din studiegrupp.

Exklusivt för utvalda orter

Deltidspolisutbildningen ges bara för ett urval av lokalpolisområden i glesbygd eller svårrekryterade områden dit Polismyndigheten vill attrahera nya poliser. Är den här utbildningen av intresse ska du inte skjuta upp din ansökan. Det är oklart om utbildningen på deltid kommer att ges framöver efter denna omgång. Ansökningsprocessen inleds med en intresseanmälan och blir du utvald så välkomnas du till de ordinarie testerna för polisutbildningen.   

– I intresseanmälan anger du att du vill göra din aspirantutbildning i LPO Enköping/Håbo. Det betyder att du blir erbjuden anställning hos oss som polisassistent, när du har klarat utbildningen, säger Petter Högberg.

Vad kan man förvänta sig av att tjänstgöra i LPO Enköping/Håbo?

– Lokalpolisområde Enköping/Håbo erbjuder ett arbete både i stad och på landsbygd. Närheten till större städer som Stockholm, Uppsala och Västerås och med E18 som knytpunkt medför ett aktivt och medarbetardrivet arbete på vägnätet. Vi har en god samverkan med lokala myndigheter, i arbetet med de lokala problembilderna, och strävar efter en effektiv brottsbekämpning samt att verka brottsförebyggande. Då vi är att anses som ett mindre lokalpolisområde betyder det att våra patruller får arbeta med mer långtgående förstahandsåtgärder vilket leder till en stor personlig utveckling gällande kompetens och kvalité hos våra medarbetare.

– Hos oss är det en familjär stämning där alla känner alla. Samarbetet mellan yttre tjänst och inre tjänst (utredning) är väl utvecklat och vi strävar alla efter samma mål. Jag har arbetat inom många olika branscher men har aldrig känt mig så välkommen som jag gjorde då jag första gången började arbeta här vilket har lett till att valet att stanna kvar har varit lätt. Allt detta är något som vi värnar om hos oss i lokalpolisområde Enköping/Håbo.

Polisutbildning på deltid

  • Utbildningen är en grundutbildning till polis och vänder sig till den som inte kan studera på heltid. Utbildningens form bygger på att deltagaren kan studera och arbeta parallellt, varför studietakten blir något lägre och därmed tar 2,5 år att genomföra.
  • Utbildningsmålen är desamma som för polisprogrammet. Delkurserna motsvarar de som ges på polisprogrammet och leder till samma polisexamen.
  • Efter avslutade och godkända studier samt godkänd aspirantutbildning anställs deltagaren som polisassistent i det sökta lokalpolisområdet, med 6 månaders provanställning.
  • Övriga krav är desamma som för ordinarie polisutbildning.
    Det här gäller för att komma in på polisutbildningen.
  • Utbildningsstart hösten 2024.
  • På polisen.se/dpu kan du läsa mer om utbildningen.

Så gör du en intresseanmälan till utbildningen

Mejla senast 19 januari 2024 till dpu.enkoping-habo@polisen.se

Uppgifter som behöver finnas med i anmälan:

Ämnesrad: DPU i LPO Enköping/Håbo

Namn:
Personnummer:
Adress:
Mobilnummer:
Mejladress:
Region: Region Mitt
Lokalpolisområde: LPO Enköping/Håbo