Sök
Stäng Meny

Låt bilen stå när du har druckit alkohol

Polisen genomför en trafikvecka med fokus nykterhet mellan den 11 och 17 december. Planera din hemresa i förväg och låt bilen stå om du väljer att dricka alkohol till julbordet.

Under adventstidens festligheter kretsar mycket kring mat och dryck.

– Att alkohol och droger är en vanlig olycksorsak är inget nytt och våra kontroller är nödvändiga för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Vårt mål är givetvis att alla alltid ska köra nyktra, det är det vi jobbar för, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Hittills i år har 194 personer omkommit i trafiken (januari – oktober 2023) och ungefär en femtedel av de omkomna förarna har haft alkohol i kroppen, enligt Trafikverket.

Kroppen påverkas negativt

Både alkohol och droger påverkar kroppen på ett sätt som gör det livsfarligt när du kör bil både för dig och för andra trafikanter. Synen försämras, reaktionstiden blir längre, koordinationen blir sämre och tröttheten ökar.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Nykter trafik är en betydande grundbult i nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad. Att köra onykter är att utsätta både sig själv och andra för livsfara i trafiken. Att köra med 0,4 promille ökar dödsrisken 12 gånger och kraftigt berusade löper 1300 gånger högre risk att omkomma.

Polisens kontroller

Varje gång polisen stoppar ett fordon kontrolleras fordonets och förarens skick. Detta innefattar också nykterheten både gällande alkohol och droger. Kontrollen vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som påvisar om alkohol förekommer i utandningsluften.

Om någon ertappas påverkad kommer polisen även underrätta socialtjänsten om det finns risk för att barn far illa. Barn behöver inte finnas med i bilen under färd eftersom det är en riskfaktor att vi påträffar en vuxen i barnens närhet påverkad. 

SMADIT

De personer som visar sig vara onyktra vid polisens kontroller får ett erbjudande om kontakt med vården inom 24 timmar genom ett samarbete som heter SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). De får också broschyren ”Aldrig mer”.

Om SMADIT, på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du kan hjälpa till!

Känner du någon som har ett pågående risk- eller missbruk? På Vårdguiden 1177 kan man hitta hjälp för att komma i kontakt med rätt vårdinstans. Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad, ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter, resväg med mera. Du kan vara anonym.

Om polisens trafikveckor

Den nationella trafikveckan med fokus på nykterhet är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, tung trafik och brott på väg.

Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Information om polisens trafikkontroller

Information om gränsvärden för rattfylleri och sjöfylleri