Sök
Stäng Meny

Nya e-tjänster för arrangemang och handel med begagnade varor

Bild över ett festivalområde med människor och två poliser

Från och med den 21 november finns två nya e-tjänster på polisen.se. E-tjänst för ansökan och anmälan av anordnande av allmän sammankomst och offentlig tillställning och e-tjänst för anmälan för registrering av handel med begagnade varor.

E-tjänst för allmän sammankomst och offentlig tillställning 

Tillstånd krävs för att få anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning på offentlig plats. I vissa fall krävs inget tillstånd utan det räcker med att en anmälan görs till polisen om att arrangemanget ska genomföras. Några exempel på arrangemang som ofta kräver tillstånd eller anmälan är demonstrationer, festivaler och marknader.  

E-tjänsten är gemensam för samtliga typer av arrangemang och du som ansöker beskriver arrangemanget i e-tjänsten. Handläggare hos polisen gör sedan bedömningen om det är en tillstånds- eller anmälningspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

De två e-tjänsterna för idrotts- respektive musikevenemang som tidigare funnits tillgängliga på polisen.se inkluderas nu i den nya större e-tjänsten.

E-tjänst för anmälan för registrering av handel med begagnade varor 

För att få köpa, sälja eller omarbeta begagnade varor krävs att handeln registreras hos polisen. Detsamma gäller för den som vill sälja begagnade varor på auktion. I den nya e-tjänsten för handel med begagnade varor går det att både anmäla handel och auktionsförsäljning av begagnade varor för registrering.

Blanketterna för ansökan och anmälan finns kvar som alternativ för den som inte kan eller vill använda e-tjänsterna.