Sök

Planeringen god inför resurskrävande arrangemang

Nu inleds en period med många stora arrangemang runt om i landet. Polisen samverkar nära andra myndigheter och dimensionerar med rätt resurser på rätt plats för att dessa ska kunna genomföras under trygga och säkra former.

Polisen tar höjd för en rad arrangemang som äger rum den närmaste månaden: firande av Valborg och 1:a maj, Eurovision Song Contest i Malmö, fotbollsmatcher, Taylor Swifts konserter i Stockholm och olika typer av manifestationer runt om i landet. Samtidigt ligger Sverige enligt Säkerhetspolisen fortsatt på en fyra på en femgradig terrorhotnivå.

För att möta utmaningarna med uthållighet koordinerar polisen sina resurser nationellt och får stöd från både Norge och Danmark inom ramarna för det nordiska polissamarbetet.

– Planeringen inför de olika evenemangen har pågått länge och vi är förberedda för att hantera en rad olika scenarier. Vi samverkar med många olika aktörer nationellt och internationellt, däribland Säkerhetspolisen. Människor ska kunna leva som vanligt och ta del av stora evenemang på ett tryggt och säkert sätt, säger polisens nationella kommenderingschef Per Engström.

Fler poliser på vissa platser

Polisen kommer att ha en ökad närvaro på platser där det vistas många människor.

– På vissa platser kommer man att se fler poliser än vanligt, men vi jobbar också med civila poliser och förstärkning av olika slag som vi kan använda vid behov, säger Per Engström.

Många åtgärder som vidtas i säkerhetsarbetet märker inte allmänheten, och det är inte heller meningen.

Operativt ligger ansvaret för planering och genomförande av stora evenemang på polisregionerna. Liksom vid alla större planerade händelser i Sverige kommer ett antal poliser från andra regioner i landet att ingå i en förstärkning för att arrangemangen ska bli trygga och säkra. Resurserna flyttas dit behoven är som störst.

– Nationellt tittar vi på helhetsperspektivet och uthållighet över tid. Vi ska upprätthålla ordning och säkerhet i hela landet och tillgodose arbetsmiljön för medarbetarna, säger Per Engström.

Om polisens arbete i samband med vårens resurskrävande arrangemang: Frågor och svar

Säkerhet skapar vi tillsammans – allmänna råd

Var vaksam och tipsa polisen

Samarbete med allmänheten är av stor vikt för polisen. Kom gärna fram och prata med polisen på gator och torg och tipsa polisen om du ser något som avviker. Man kan använda e-tjänsten Tipsa polisen på polisen.se eller ringa 114 14 och ange att man vill tipsa polisen. Gäller det pågående brott eller en akut situation ska du alltid ringa 112.

Det är svårt att på förhand veta vilken nytta ett enskilt tips gör, men när polisen väger samman allt kan just ditt tips visa sig vara mycket värdefullt. 

Sök bekräftad information och sprid inte rykten

Det kan uppstå ryktesspridning och eventuellt mer koordinerade desinformationskampanjer kring stora evenemang som exempelvis Eurovision Song Contest i Malmö. Tro inte på allt du hör och sprid inte okritiskt budskap vidare. Kommer uppgifter om hot, låt polisen bedöma uppgifter som rör säkerheten till evenemanget. Sök bekräftad information på myndigheternas webbplatser – polisens huvudkanal är polisen.se, som vid behov länkar till Krisinformation.se.

Öka din motståndskraft mot desinformation: Bli inte lurad, på Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats.