Sök

Viktigt att informera om syftet med säkerhetszonerna

Från och med 25 april införs möjligheten att besluta om säkerhetszoner.

Den 10 april beslutade riksdagen att införa bestämmelser om säkerhetszoner, i dagligt tal ofta kallade visitationszoner. Det innebär att polisen får rätt att i ett begränsat område under en viss tid genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det finns brottsmisstankar riktade mot en person.

– Syftet med lagstiftningen är att tryggheten ska öka för allmänheten i våldsutsatta områden. Det kan göra det svårare att förbereda och genomföra grova våldsbrott, säger Kristian Malzoff, kommissarie vid Utvecklingsenheten, Noa.

Avgörande för förståelsen

– Det är otroligt viktigt att vi kommunicerar och informerar om syftet med zonerna. Vad vi får göra och varför vi gör det. Det är avgörande för att man ska förstå varför vi inför dem, säger Kristian Malzoff, poliskommissarie vid Utvecklingsenheten, Noa.

Han har bråda dagar, media från hela landet ringer honom konstant och vill ha intervjuer.

– Man får ändå förstå det, åtgärderna går mot fri- och rättigheter, att vi får visitera och göra husrannsakan utan konkret misstanke om brott. Det är också därför det är chefer för polisområden eller på motsvarande nivå som fattar besluten, som har särskilda kvalifikationer.

Påtaglig risk och synnerlig vikt

I lagen står det att det ska finnas en ”påtaglig risk” för konflikter mellan grupper i form av skjutningar och sprängningar.

– Just det här med påtaglig risk kan vi inte nog trycka på. Det är inget lättvindigt beslut vi tar.

Det ska också vara av ”synnerlig vikt” för att förhindra och förebygga våldsbrott.

– Det väger så klart tungt juridiskt och gör det verkligen tydligt att det krävs att vi kan motivera varför vi beslutar om en säkerhetszon.

Stor vinst i att vara på plats

Han tror att det finns en stor vinst i att vara på plats i zonerna bara för att samverka med kommuner, intresseorganisationer och medborgare. 

– Ja, vi ska ta tillfället i akt och nyttja möjligheten att träffa medborgare och de boende.

Idag (25 april) finns inget beslut om säkerhetszon planerat men Kristian Malzoff tror att flera polisområden kommer att vilja testa inom kort.

– Just nu känner jag inte till någon men jag tror att det kommer redan nästa vecka. Man vill prova det här mot bakgrund av brottsutvecklingen.

Han hänvisar gärna till sidan med frågor och svar.

– Det är tydligt och bra, finns här på polisen.se.

Relaterat

Säkerhetszoner

Polisen får besluta om säkerhetszoner

Frågor och svar om säkerhetszoner