Sök

Dödsfallsutredningar ger insikter om hur samhället kan stärka arbetet mot våld

Socialstyrelsens rapport om skade- och dödsfallsutredningar ger insikter om hur polisen och andra samhällsaktörer kan förhindra mord och grova våldsbrott mot kvinnor och barn.

Socialstyrelsens rapport som publicerades i veckan bygger på analyser av 60 fall. Rapporten pekar på att samhällsaktörer som socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och skola hade kunnat minska risken för våldsbrotten och påvisar brister i aktörernas arbete. Flera av bristerna har varit med i tidigare års utredningar och rapporter.

– Det här är fruktansvärda brott som måste prioriteras högt av hela rättsväsendet och samhället och Socialstyrelsens rapport utgör viktigt underlag. Förra rapporten användes vid revidering av polisens metodstöd för brott i nära relationer, säger Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare brott i nära relation på nationella operativa avdelningen (Noa).

Rapporten lyfter bland annat vikten av tidig bevissäkring, samverkan med andra samhällsaktörer och en förstärkning av barnperspektivet. När det gäller barn inkluderas även barn som gärningspersoner.

– Förundersökningar gällande brott mot barn skiljer sig från de som gäller vuxna. Här behöver vi utreda särskilt skyndsamt och samverkan är väldigt viktig. Barns våldsutsatthet är högt prioriterat och här behöver hela rättsväsendet inklusive socialtjänst och hälso- och sjukvård hjälpas åt för barnens bästa, säger Ulrika Kvarnström, verksamhetsutvecklare barn och unga, Noa.

Samverkansprojektet Trygg relation - fri från våld

Det pågår flera åtgärder inom polisen för att förbättra förmågan att utreda och förebygga våldsbrott mot kvinnor och barn. Utöver revidering och implementering av metodstöd och checklistor i polisregionerna pågår flera utvecklingsprojekt, däribland ett i polisområde Malmö. 

Trygg relation fri från våld är ett samverkansprojekt mellan polisen i Malmö, frivården och socialtjänsten. Projektet går i linje med polisens fokusskifte som innebär ett ökat fokus på gärningspersoner, de som bär ansvarför våldet. Metoden som ligger till grund för projektet är IPVI (Intimate Partner Violence Intervention) som bygger på fokuserad avskräckning.

Målet med projektet är att förebygga våld, förhindra återfall, bryta våldsspiralen och förhindra en eskalering till grövre brott. En viktig del är kartläggning av personer som misstänks för upprepat våld mot sin partner. Projektet bygger på myndighetsövergripande samverkan, dels genom att dela information om personer som utövar våld, dels genom snabb respons för att förhindra att våldet fortsätter.

– Lärdomar från projekt som Trygg relation - fri från våld omhändertas och sprids inom myndigheten. Bland annat inom en nationell polisoperation som arbetar med att utveckla Polismyndighetens arbete med kartläggning och åtgärder mot högriskaktörer inom brott i nära relation och sexualbrott mellan polisregionerna, säger Erika Gyllenswärd.

Om rapporten

Vartannat år sammanfattar Socialstyrelsen skade- och dödsfallsutredningar i en rapport. Rapporten som släpptes 31 januari 2024 bygger på analyser av 60 fall där 69 brottsoffer drabbats av dödligt våld eller försök till dödligt våld av 63 gärningspersoner. Av brottsoffren var 26 barn, varav 12 avled. 43 var vuxna varav 35 avled.

Rapporten, på Socialstyrelsens webbplats.