Sök
Stäng Meny

Lokalpolisområde Arlanda slutar med provisoriska pass

Ansökan om provisoriska pass har skett på Arlanda men nu flyttar ansökan till polisstationerna Farsta, Norrmalm och Sollentuna. Idag, den tredje november, är sista dagen Arlanda erbjuder tjänsten.

I september gick Polismyndigheten ut med information om att man från och med vecka 40 skulle börja avveckla tjänsten provisoriska pass på Arlanda. Polisstationerna Farsta och Norrmalm har idag tagit över tjänsten och från och med vecka 46 kommer även Sollentuna erbjuda provisoriska pass.

Skälet till flytten är att öka tillgängligheten för den som ansöker om ett provisoriskt pass, då polisstationerna i Farsta, Norrmalm och Sollentuna ligger närmare fler medborgare.

– Vi vill öka möjligheten för medborgare att kunna ansöka om provisoriska pass och samtidigt öka kvaliteten i vårt arbete. Vi förväntar oss att beslutet att öppna upp tre stationer för utförandet av provisoriskt pass, istället för en station som det är idag, gynnar både medborgare och personal, säger Paul Nilsson, tillförordnad kanslichef, polisregion Stockholm.