Sök

Flera insatser för att minska våld i nära relation

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Våldet sker också i ungas relationer och polisen i city gör mellan den 15 till den 21 april extra insatser för att öka kunskapen om det ofta dolda våldet.

– Vi ser ett behov av att öka kunskapen hos unga om hur våld i en relation kan ta sig uttryck. Under denna vecka kommer våra områdespoliser att befinna sig på gator och torg för att informera om vilken hjälp som finns att få när det gäller våld i nära relation, säger Johannes Andersson operativ koordinator, sektionen för brott i nära relation Stockholm city.  

För att öka kännedomen om våld i nära relation som ofta sker i hemmet uppmärksammar polisområde Stockholm city våldet som sker i nära relation den 15 till 21 april. Det genomförs under veckan flera insatser för att öka kunskapen hos både vuxna och unga samt insatser för att upptäcka brott i nära relation. 

Polisen kommer också att knacka dörr och lämna ut information i flera bostadsområden i centrala Stockholm. Informationen polisen delar ut innehåller kontaktuppgifter och tips på vad grannar kan göra om de misstänker att en granne utsätts för våld. Flera patruller kommer även besöka adresser dit polisen kallats tidigare där det misstänkts ha skett ett brott i nära relation. 

Mer information om brott i nära relation