Sök

Studera till polis på deltid

Nu kan du som vill arbeta som polis i Fyrbodal anmäla ditt intresse till deltidspolisutbildningen (DPU) med start hösten 2024. En möjlighet för dig som vill bo kvar på din hemort och studera på distans

Under våren 2023 infördes deltidspolisutbildningen, DPU, som ett pilotprojekt i Polismyndigheten. Intresset för att studera till polis på deltid visade sig vara stort och nu ges möjligheten igen. Till höstens terminsstart 2024 finns det i hela landet 72 platser på deltidspolisutbildningen. Region Väst har blivit tilldelade 11 av dessa.

DPU erbjuds i utvalda lokalpolisområden och i region Väst är det Strömstad, Åmål och Mellerud i polisområde Fyrbodal som är aktuella. Tanken är att man ska kunna bo på kvar på sin hemort, studera på distans på deltid och samtidigt arbeta cirka 75%.

– Nu behöver du inte ge upp drömmen om att bli polis även om du är rotad och bosatt på en mindre ort eller på landsbygden, säger Henrik Norgren, rekryteringsansvarig chef i västra Fyrbodal.

Vill du söka till deltidspolisutbildningen inleds det med en intresseanmälan. Blir du utvald så välkomnas du till de ordinarie testerna för polisutbildningen. Efter avslutad och godkänd utbildning erbjuds anställning som polis.

Så gör du en intresseanmälan till utbildningen

Maila senast 19 januari 2024: dpu-vast@polisen.se

Uppgifter som behöver finnas med i anmälan:

Ämnesrad: DPU i polisområde Fyrbodal

Namn:
Personnummer:
Adress:
Mobilnummer:
Mejladress:
Önskat lokalpolisområde: Skriv om du önskar lokalpolisområde västra Fyrbodal (Strömstad) eller västra Fyrbodal (Åmål/Mellerud).
Önskad distansutbildning: Umeå universitet eller Malmö universitet.

Deltidspolisutbildningen

  • Utbildningen är en grundutbildning till polis och vänder sig till den som inte kan studera på heltid. Utbildningens form bygger på att deltagaren kan studera och arbeta parallellt, varför studietakten blir något lägre och därmed tar 2,5 år att genomföra.
  • Utbildningsmålen är detsamma som för ordinarie polisutbildning. Delkurserna motsvarar de som ges på polisprogrammet och leder till samma polisexamen.
  • Efter avslutade och godkända studier samt godkänd aspirantutbildning anställs deltagaren som polisassistent i det sökta lokalpolisområdet, med 6 månaders provanställning.
  • Övriga krav är detsamma som för ordinarie polisutbildning.
  • Utbildningsstart hösten 2024.

Läs mer om deltidspolisutbildningen.

Antagningskrav till polisen