Sök

Det här är polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm är en av sju regioner i Polismyndigheten, och består av fyra polisområden – city, nord, syd, och Gotland – som i sin tur är indelande i 19 lokalpolisområden.

Dessutom finns fem regionala enheter: gränspolisenheten, operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och regionkansliet. Här jobbar totalt cirka 7 500 personer (augusti 2022), vilket motsvarar ungefär en femtedel av det totala antalet polisanställda i landet.

Karta över polisregion Stockholm.

Kartbild över polisregion Stockholm med polisområden och lokalpolisområden. Bild: Polisen

Polisområde Stockholm city

Polisområde Stockholm city omfattas av de två största lokalpolisområdena i landet och har fem sektioner: brott i nära relation, grova brott, joursektion och två operativa stödsektioner. I huvudstaden bor cirka 400 000 människor, och mer än dubbelt så många arbetar eller är på tillfälligt besök. Här finns regering, riksdag, ambassader, ett brett restaurang- och nöjesliv samt en centralstation och hamn.

Lokalpolisområden

 • Norrmalm
 • Södermalm

Polisområde Stockholm nord

Polisområde Stockholm nord består av sju lokalpolisområden och sektioner för bland annat grova brott, brott i nära relation, spaning och jourverksamhet. Området täcker fjorton kommuner och fyra stadsdelar med totalt 900 000 invånare. I området finns en stor variation, allt från storstad och socialt utsatta områden till landsbygd och skärgård. Här finns två stora flygplatser och en hamn.

Lokalpolisområden

 • Järfälla
 • Järva
 • Norrtälje
 • Sollentuna
 • Solna
 • Södra Roslagen
 • Vällingby

Polisområde Stockholm syd

Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde, det täcker tio kommuner och fem stadsdelar som tillsammans har fler än 1 000 000 invånare. Området består av åtta lokalpolisområden och sektioner för bland annat brott i nära relation, grova brott, jourverksamhet och operativt stöd. I området finns allt från storstad, publika arenor, socialt utsatta områden till landsbygd och skärgård, med hamnar och färjetrafik.

 Lokalpolisområden

 • Skärholmen
 • Globen
 • Farsta
 • Nacka
 • Huddinge
 • Botkyrka
 • Södertälje
 • Haninge/Nynäshamn

Polisområde Gotland

Polisområde Gotland består av ett lokalpolisområde och en utredningssektion för grova brott, brott i nära relation, spaning och jourverksamhet. Polisområdet täcker en kommun/region och har cirka 60 000 invånare. Sommartid mer än fördubblas ofta antalet människor på ön.

Lokalpolisområde

 • Gotland


Regionala enheter – med specialistkompetens

Gränspolis

Gränspolisenheten finns bland annat på Arlanda och i regionens hamnar. I uppdraget ingår yttre och inre gränskontroll, verkställigheter, inre utlänningskontroll, utredningar, och inte minst att förhindra brottslighet innan den når Sverige samt att bekämpa gränsöverskridande brottslighet som bildelsstölder och inbrott. Inom enheten finns också det ovanliga lokalpolisområdet Arlanda, utan invånare men med resenärer och folk som jobbar.

Operativ enhet

Här finns specialister som dialogpolisen, den regionala insatsstyrkan, polisrytteriet, polishundverksamheten, sjöpolisen, trafikpolis och regional ordningsgrupp. Här finns också stödverksamheter. Regionledningscentralen tar emot 112-samtal och fördelar polisresurser över regionen dygnet runt. Polisens kontaktcenter, via 114 14, tar emot brottsanmälningar som inte är akuta och tips.

Regionkansli

Regionkansliet stöttar regionledningen och övriga regionen med beslutsfattande och samordning av övergripande frågor samt arbetar med den interna servicen i polisregionen.

Underrättelse

Underrättelseenheten samlar information om brottslighet och kriminella aktörer och nätverk i syfte att skapa underlag för operativa insatser och beslut. Den är ett viktigt stöd i det brottsbekämpande arbetet.

Utredning

Arbetar nära och tillsammans med alla polisområden och enheter med den lokala lägesbilden genom att tillföra specialistförmågor i de brottsbekämpande uppdragen. Specialistkunskaperna kan vara till exempel hat- och demokratibrott, grov organiserad brottslighet, människohandel, vissa IT-brott, bedrägerier, miljö- och arbetsmiljöbrott.