Sök

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling omfattar de regler som utfärdas av Polismyndigheten (PMFS) och de regler som tidigare har utfärdats av Rikspolisstyrelsen (RPSFS).

De föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) som Rikspolisstyrelsen utfärdat fortsätter att gälla även efter den 1 januari 2015, fram till dess att den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem.

Föreskrifterna har antingen ett RPSFS-nummer eller ett PMFS-nummer. Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer.

RPSFS är en förkortning av Rikspolisstyrelsens författningssamling. PMFS är en förkortning av Polismyndighetens författningssamling. FAP står för föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet. 

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd