Alvesta – medborgarlöften

Under 2019–2022 lovar Alvesta kommun och Växjö lokalpolisområde att arbeta för att minska ordningsstörning och öka den upplevda tryggheten på och i anslutning till kommunens tre högstadieskolor samt på samlingsplatsen mitt emot ICA Grytan i Moheda.

Följande aktiviteter ska genomföras:

Polisen ska:

 • närvara på föräldramöten på högstadieskolorna. Samtal med föräldrar om föräldraransvar m.m.
 • vid önskemål från skolan genomföra lektioner och informera eleverna om vad det innebär att vara straffmyndig, brottsregister m.m.
 • varje år genomföra riktade insatser i kommunen mot ordningsstörning på platserna enligt ovan
 • besöka fritidsgårdarna, möta ungdomar och personal. 

Kommunen ska:

 • göra eventuella prioriteringar och insatser för de fritidsgårdar i kommunen som upplever att de har problem med alkoholkonsumtion, skadegörelse och ordningstörningar
 • anmäla skadegörelse och sanera klotter
 • planera, samordna och genomföra aktiviteter för ungdomar i kommunen.

Kommunen och polisen ska tillsammans:

 • genomföra medborgardialoger minst varannat år
 • fortsätta med samverkansmöten varje onsdag på polisstationen i Alvesta
 • vid behov starta upp och vara delaktiga i trygghetsskapande verksamhet som vuxna på byn i Vislanda
 • fortsätta med nystartat arbetet i kommunen med ungdomar i riskzon.


Ola Severinsson, kommunpolis, lokalpolisområde Växjö

Per Gustavsson, säkerhetsskyddschef, Alvesta kommun

Dokument