Sök

Alvesta – medborgarlöften

Under 2023−2026 lovar Alvesta kommun och Växjö Lokalpolisområde att arbeta för att minska ordningsstörning och öka den upplevda tryggheten på och i anslutning till de samlingsplatser i kommunen där ungdomar träffas och kör med sina a-traktorer.

Den upplevda ordningsstörningen runt dessa ungdomar och deras fordon måste minska.

Under 2023−2026 lovar Alvesta kommun och Växjö Lokalpolisområde att arbeta för att minska stöldbrotten i Vislanda.

Följande aktiviteter ska genomföras:

Polisen ska:

 • närvara på framförallt högstadieskolor och gymnasieskolan för att informera om alkohol, narkotika och vad det innebär att vara med i brottsregistret.
 • genomföra riktade insatser i kommunen mot ordningsstörning med a-traktorer och andra fordon på platserna enligt ovan.
 • besöka fritidsgårdarna, möta ungdomar och personal.
 • följa upp stöldbrotten i Vislanda och arbeta aktivt mot brottsaktiva personer som bor på orten och som begår stöldbrott i sitt närområde.

Kommunen ska:

 • arbeta långsiktigt med att stärka samverkan mellan skolor och fritidsgårdar
  i kommunen och därmed arbeta för att minska alkoholkonsumtion, skadegörelse och ordningsstörningar.
 • anmäla skadegörelse och sanera klotter.
 • planera, samordna och genomföra aktiviteter för ungdomar i kommunen.

Kommunen och polisen ska tillsammans:

 • genomföra invånardialoger tre till fyra gånger per år.
 • fortsätta med digitala samverkansmöten varannan onsdag.
 • vara delaktiga i arbetet med områdesgrupperna i Vislanda, Moheda och Alvesta.
 • närvara vid föräldramöte efter önskemål från skolan.
 • samverka angående brottsaktiva i Vislanda som begår en stor del av de anmälda stöldbrotten på orten.

Ola Severinsson, kommunpolis, lokalpolisområde Växjö                                    

Jessica Johansson, Strategiska rådets ordförande, Alvesta kommun