Sök
Stäng Meny

Boxholm – medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker.

Medborgarlöfte 2022/2023

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den medborgarenkät som gjorts under hösten 2021 där det framkommit att medborgare känner sig otrygga på platser runt om i kommunen.

  • Boxholms kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Syftet är att identifiera vad som skapar otrygghet och motverka dessa genom olika former av situationell prevention. Medborgarnas synpunkter kommer vara en del av arbetet.

  • Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta för att sprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden.

Medborgarlöften 2020-2021

Polismyndigheten och Boxholms kommun lovar att:

  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på A-traktorer, trimmade mopeder, bristfälliga fordon och trafikfarligt beteende
  • Kommunen skall se över och förbättra trafikmiljön och vid behov åtgärda uppkomna brister samt utreda och prioritera behovet av fler trafikhinder
  • Polisen skall medverka vid föräldramöten för elever i årskurs 8 och där informera om risker och konsekvenser när ungdomar kör trimmade fordon
Uppföljning T3_Boxholm (pdf, 287 kB)