Boxholm – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Boxholms kommun har kommit överens om medborgarlöften 2020-2021. Polisen och kommunen ska arbeta för att förbättra trafiksäkerheten och att Boxholm på så sätt bli en tryggare plats.

Medborgarlöften i Boxholms kommun 2020-2021

Polismyndigheten och Boxholms kommun lovar att:

  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på A-traktorer, trimmade mopeder, bristfälliga fordon och trafikfarligt beteende
  • Kommunen skall se över och förbättra trafikmiljön och vid behov åtgärda uppkomna brister samt utreda och prioritera behovet av fler trafikhinder
  • Polisen skall medverka vid föräldramöten för elever i årskurs 8 och där informera om risker och konsekvenser när ungdomar kör trimmade fordon

Resultatet kommer att följas upp och redovisas 2 gånger/ år

Medborgarlöften i Boxholms kommun 2018-2019

Polismyndigheten och Boxholms kommun lovar att:

  • Kommunen, polisen och andra inbjudna genomför trygghetsvandringar på de bestämda platser för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet
  • Kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid dessa trygghetsvandringar, det kan innebära bättre belysning, införa kameraövervakning eller utöka annan bevakning
  • Polisen ökar sin närvaro vid de utsatta områdena, tågdepån och tågstationen
  • Polisen skall delta i information på högstadiet om risker och konsekvenser vid skadegörelsebrott
Uppföljning T3_Boxholm