Bromölla – medborgarlöften

Avtalsperiod

Medborgarlöfte gäller under perioden 2020-07-01 – 2021-12-31.

Aktiviteter

Polisen:

Polisiär närvaro i Bromölla kommun

  • Polisens närvaro ska präglas av en flexibel arbetsmetodik där synlig närvaro kan kombineras med ett riktat agerande mot individer/ platser som upplevs som otrygga eller är brottsutsatta. Även fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i skolorna och andra ungdomsmiljöer.

Trafiksäkerhetsarbete

  • Genom aktiva åtgärder verka för en tryggare trafikmiljö i kommunen. Exempelvis genom trafikkontroller på platser som allmänheten tipsar om,
    underrättelsestyrt trafiksäkerhetsarbete.

Kommunen:

Skolsäkerhet

  • Ska fortsätta utveckla det systematiska trygghetsskapande arbetet i skolmiljön.

Polisen/ Kommunen ska gemensamt:

  • Utveckla gemensamt lägesbildsarbete.
  • Utveckla det gemensamma kommunikationsarbetet.
  • Utveckla gemensamt ANDTS arbetet.