Sök
Stäng Meny

Finspång – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Finspång kommun har tecknat medborgarlöften för 2020.

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog samt egen kunskap hos både polisen och kommunen. Medborgarlöftet gäller för år 2020.

Problembild

Finspångs kommun har några problemområden sett ur ett trygghetsperspektiv. Det visar sig att en stor del av otryggheten är drogrelaterad. De områden som bland annat lyfts fram från medborgarna är rattonykterhet, trafikregler som ej efterlevs, skadegörelse och droger. Mycket av det som framkommit kommer att omhändertas i polis och kommuns gemensamma handlingsplan. Polisens egen problembild samt statistik visar att drogproblematiken måste vara ett prioriterat område.

Medborgarlöfte i Finspångs kommun

Polismyndigheten och Finspångs kommun lovar att:

  • Polisen och kommunen kommer fortsatt att intensifiera arbetet med trafikonykterhet samt strukturera nya rutiner gällande samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT). Detta innebär att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska erbjudas behandling och stöd
  • Polis och kommun kommer att kunskapshöja skol- och fritidspersonal i tydliga drogtecken samt tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger
  • Polis och kommun kommer att fortsätta arbetet med projektet ”200 % hårdträning”

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske 2 gånger per år. En sammanfattning ska göras innan årsskiftet 2020/2021.

UppföljningT3 Finspång (pdf, 21 kB)

Polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte 2018-2019

  • Vi kommer att fortsätta att intensifiera arbetet med trafikonykterhetsbrott samt strukturera nya rutiner gällande SMADIT.
  • Vi kommer att kunskapshöja skol- och fritidspersonal i att se tydliga drogtecken samt att tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger
  • Polis och kommun kommer att fortsätta arbeta med projektet "100 % hårdträning"