Sök

Aneby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Höglandet och Aneby kommun har tecknat följande medborgarlöfte.

Medborgarlöfte i Aneby kommun 2023-2024

Med utgångspunkt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Aneby kommun och Polisen tre stycken årliga medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet.

Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Arbeta långsiktigt med en säker trafikmiljö i Aneby kommun.
 • Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 och yngre. Med syftet att minska bruket av narkotika.

 Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter:

 • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
 • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
 • Polisen ska genomföra trafikkontroller i syfte att bidra till en säker trafikmiljö.
 • Kommunen ska genomföra två trygghetsvandringar tillsammans med polisen.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet
 • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
 • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.