Sök
Stäng Meny

Karlsborg – medborgarlöfte

Under 2022 kommer polisen och Karlsborgs kommun fortsätta att arbeta för att öka tryggheten i Karlsborg. Målsättningen är att de som bor, verkar i eller besöker kommunen ska uppfatta Karlsborg som en trygg plats.

Karlsborg

Under 2021 kommer polisen att ha focus på påverkade förare i trafiken. Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2023

Arbetet med att ta fram ett medborgarlöfte för 2023 pågår. Här nedan kan du läsa vårt tidigare medborgarlöfte. 

Bakgrund

Medborgarlöftet är en utveckling av en lokal överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Karlsborg kommun. Medborgarlöftet är polisens och kommunens löfte till medborgarna. Det handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Det är polisens ambition att medborgarlöften ska finnas i alla Sveriges kommuner och tas fram i samverkan med kommunen och andra berörda parter.

Det här vill vi uppnå

  • Ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun, polis och medborgare.
  • Att Karlsborg ska uppfattas som en trygg plats.
  • Förebygga bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar.

Aktiviteter under 2022

  • Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
  • Medvetandegöra och på olika sätt uppmärksamma förekomst av brott i nära relationer.
  • Utveckla och integrera grannsamverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
  • Utveckla det uppsökande arbetet mot ungdomar.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöfte 2021

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Karlsborgs kommun.

Kontakt

Irene Broberg

Irene Broberg
Kommunpolis i Karlsborg
Tel 114 14
irene.broberg@polisen.se

Karlsborgs kommun

Säkerhetssamordnare
Tel 0505-170 00 (vx)
kommun@karlsborg.se