Sök

Klippan – medborgarlöften

Polisens och Klippans kommuns medborgalöfte 2021 - 2022.

Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten och minska brotten i kommunen. Det är en del i det strategiska och långsiktiga brottsförrebyggande arbetet.

Klippans kommun är en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Jämfört med tidigare år är det fortfarande en positiv utveckling när det kommer till att uppleva trygghet samt att brottsligheten minskat. Polisen och kommunen har i dag ett väl fungerande samarbete när det kommer till att brottsförebygga och trygghetskapa.

Det har ska vi göra

 • A-traktor projektet under 2021-2023, mellan grannkommuner i syfte att öka
  trafiksäkerheten och minska ordningsstörande.
 • Utföra minst 4 narkotika insatser mot ungdomar.
 • Utföra minst 4 riktade trafikinsatser tillsammans med andra myndigheter.
 • Fördjupad samverkan mellan polis, kommun och lokalsamhället,
  föreningsverksamheter genom arbetsmodellen EST (Effektivt samordning för
  trygghet) och IT-verktyget Embrace.
 • Våldsutsatta kvinnor, utveckla stöd och metoder för arbetet.

Uppfölining

Löftet kommer att följas upp i Lokala Brå samt internt inom polisen på lokala
ledningsmöten i LPO Klippan.

Övrigt

Detta löfte innebär att under perioden kommer ägnas särskild uppmärksamhet samt arbete mot den beskrivna lägesbilden. Inträffar det något särskilt under löftesperioden kan omprioriteringar behövas göras.

Löftesperiod

Löftet gäller för perioden 2021-05-01 - 2022-05-01

Niklas Årcén
Chef för lokalpolisområde Klippan

Hans-Bertil Sinclair
Kommunstyrelsens ordförande