Knivsta – medborgarlöften

Polisen och Knivsta kommun ska tillsammans verka för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete under 2022.

Prioriterade områden under perioden är:

  • Vuxennärvaro i tätorterna Knivsta och Alsike.
  • Trygghetsvandringar som genomförs av polis och kommun tillsammans med andra aktörer.
  • Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon.
  • Förebyggande arbete med bäring på ungdomar.
  • Utveckla det brottsförebyggande- och trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.