Knivsta – medborgarlöften

Polis och Knivsta kommun lovar att tillsammans verka för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete under 2021.

Det bedrivs genom ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst. Prioriterade områden under perioden är:

  • Vuxennärvaro kvällar och helger i tätorterna Knivsta och Alsike.
  • Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon.
  • Förebyggande arbete med bäring på ungdomar.
  • Utveckla trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.