Sök
Stäng Meny

Norberg – medborgarlöften

Norbergs kommuns medborgarlöfte för kvartal 2 2024

Polisen och kommunen har kommit överens om att tillsammans verka för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i Norbergs kommun. Ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver ett bra underlag. Fokus för kommande medborgarlöfte ska därför vara kartläggning och uppföljning.

  • Kommunen genomför åtgärder för trafiksäkerhet och trygghet vid Frida Hansdotter arena.
  • Kommunen avser att ta fram ett paket med trygghetsskapande åtgärder (utvecklingsplan för Norbergs centrum) i dialog med aktuella hyresvärdar. Polisen jobbar på med de inarbetade trygghetsrundorna i kommunen för att öka synligheten.
  • Trafikkontroller på olika platser ska genomföras för att öka säkerheten för alla trafikanter genom bl a alkoholutandningsprov.
  • Kommunen genomför provtagning på avloppsvatten för att mäta förekomst av narkotika.
  • Kommunen utökar arbetet med EST.