Sök

Nybro – medborgarlöften

När kartläggning, prioritering, orsaksanalys och åtgärdsplan är klar samt beslutad kommer ett nytt medborgarlöfte att presenteras under 2024.

Medborgarlöftet upprättas i syfte att synliggöra för medborgarna vad kommunen, polisen och övriga aktörer planerar att genomföra och följa upp.

Dokument