Sök
Stäng Meny

Örkelljunga - medborgarlöften

Medborgarlöfte maj 2023 - augusti 2023

Örkelljunga kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta mot otryggheten i kommunen. Tanken med medborgarlöftet är att kommunen och polisen tillsammans ska genomföra insatser som är brottsförebyggande och har sin utgångspunkt i medborgarnas upplevda otrygghet.

Lägesbild

Örkelljunga kommuns och polisens gemensamma lägesbild utgår från den årliga trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som kommer till kommunens och polisens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen.

Det här skall genomföras under perioden

Örkelljunga kommun och lokalpolisområde Ängelholm avger härmed löfte om att under perioden 2023-05-01 - 2023-08-31 genomföra nedanstående aktiviteter i syfte att förebygga och motverka alkoholförtäring och narkotikabruk i Örkelljunga kommun:

 • Polis och socialtjänst ska under maj månad genomföra en gemensam insats riktad mot ungdomar i riskzon.

 • Polisiära insatser ska genomföras mot alkoholförtäring på allmän plats.
  Minst 3 riktade insatser mot alkoholförtäring på allmän plats ska göras under perioden.

 • Polisen stärker den lokala närvaron i kommunen genom att genomföra minst 4
  fotpatrulleringar i kommunen med fokus på alkohol och narkotika.
  Fotpatrullering ska genomföras i Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket. Socialförvaltningen deltar vid minst två tillfällen.

 • Polis, socialtjänst och utbildningsförvaltningen ska genomföra en gemensam föreläsning med fokus på alkohol och narkotika för vårdnadshavare till högstadieelever i kommunen.

 • Örkelljunga kommun ska se över och utveckla kommunens arbete med alkohol,
  narkotika, doping och tobak (ANDT).

Lokalpolisområde Ängelholm
Christian Nordin

Örkelljunga kommun 
Niclas Bengtsson


Medborgarlöfte september 2023 - december 2023

Örkelljunga kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta mot otryggheten i kommunen. Tanken med medborgarlöftet är att kommunen och polisen tillsammans ska genomföra insatser som är brottsförebyggande och har sin utgångspunkt i medborgarnas upplevda otrygghet.

Lägesbild

Örkelljunga kommuns och polisens gemensamma lägesbild utgår från den årliga trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som kommer till kommunens och polisens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen.

Det här skall genomföras under perioden

Örkelljunga kommun och lokalpolisområde Ängelholm avger härmed löfte om att under perioden 2023-09-01 - 2023-12-31 genomföra nedanstående aktiviteter i syfte att förebygga skadegörelse och tillgreppsbrott i Örkelljunga kommun:

 • Polis och kommun ska gemensamt starta upp grannsamverkansgmpper för att förebygga inbrott i bostäder.

 • Örkelljunga kommun ska förenkla möjligheten att felanmäla skadegörelse och klotter inom kommunens ansvarsområde.

 • Polisen ska genomföra nattpatmllering vid rastplatser inom kommunens geografiska område. Minst 20 patrulleringar ska genomföras under perioden.

 • Örkelljunga kommun ska hantera klotter inom kommunens ansvarsområde inom två arbetsdagar från inrapporterad eller egen observation.

Lokalpolisområde Ängelholm
Christian Nordin

Örkelljunga kommun
Niclas Bengtsson


Uppföljning

Polisens arbete med medborgarlöfte Örkelljunga kommun 2023

Örkelljunga kommun och Lokalpolisområde Ängelholm har en samverkansöverenskommelse som befäster vår samverkan för att öka tryggheten och minska brotten i Örkelljunga kommun.

Till samverkansöverenskommelsen finns ett medborgarlöfte kopplat. Medborgarlöftet handlar till stor del om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. I medborgarlöftet går vi lite mer in i detalj på vilket brottsförebyggande arbete vi skall genomföra tillsammans. Vi har haft två olika medborgarlöften 2023. Ett som sträckt sig över perioden maj-augusti och ett som sträckt sig över perioden september - december.

Det skall förtydligas att medborgarlöftet inte är det enda arbete Lokalpolisområde Ängelholm gör i Örkelljunga. Utöver det som står i medborgarlöftet utför polisen andra löpande arbetsuppgifter i kommunen. T ex. som att åka på händelser som kommer in via vår ledningscentral. Det kan röra sig om trafikolyckor, stöld ur butik, eftersök av försvunnen person, anträffad stulen bil med mera.

Polisen utför även trafikarbete, civilt spaningsarbete, utredningsarbete med förhör, husrannsakningar med mera.

Medborgarlöfte maj- augusti 2023

Polisen och socialtjänsten lovade att vi skulle genomföra en gemensam riktad insats mot ungdomar i riskzon för att hamna i kriminogena miljöer. Detta genomfördes i maj. Flertal områdespoliser tillsammans med socialförvaltningens fältassistent gjorde hembesök hos ungdomar och deras vårdnadshavare. Man pratade med ungdomarna och deras vårdnadshavare om ungdomarnas situation, gav information var man kan få råd och stöttning både som ungdom och vårdnadshavare.

Polisen skulle utföra minst tre riktade insatser mot alkoholförtäring i Örkelljunga centrum där det finns ett alkoholförbudsområde. Man får inte dricka alkoholhaltiga drycker inom det området. Under maj-aug genomfördes 9 riktade insatser mot alkoholförtäring i centrala Örkelljunga.

Samanlagt har polisen genomfört 17 riktade insatser mot alkoholförtäring inom alkoholförbudsområdet i Örkelljunga centrum under 2023.

Fotpatrullering, polisen lovade att genomföra mins 4 fotpatrulleringar i Örkelljunga och kransorter under maj-aug med fokus på alkohol och narkotika.

11 fotpatrulleringar utfördes vara av 2 av dessa var tillsammans med socialförvaltningens fältassistent och mer riktad mot ungdomar. Ytterligare fotpatrulleringar har genomförts efter augusti.

Polis, socialtjänst och utbildningsförvaltningen skulle genomföra en gemensam föreläsning med fokus på alkohol och narkotika för vårdnadshavare till högstadieelever i kommunen. Detta genomfördes den 26 oktober för föräldrarna på Kungsskolan i Örkelljunga, (åk7-9), av socialförvaltningens fältassistent och Örkelljungas kommunpolis.

Ungefär 10 dagar tidigare, 6:e och 9:e oktober var socialförvaltnings fältassistent och Örkelljungas kommunpolis i Kungsskolans alla klasser, föreläste om vejp, nya regler för A-traktorer, expose-konton och hur man skall vara mot varandra på sociala medier.

Medborgarlöfte september – december 2023

Polis och kommunen skulle gemensamt starta upp grannsamverkansgrupper för att förebygga inbrott i bostäder.

Kommunpolisen stod på mässan ”Örkelljunga träffas”, delade ut infomaterial om grannsamverkan och den planerade informationsträffen.

Informationsträffen för uppstart av grannsamverkansgrupper genomfördes av brottssamordnare för Örkelljunga kommun och kommunpolisen. Vi var i Örkelljunga kommunhus den 20 november. Cirka 20 personer kom för att lyssna. 3 st. grannsamverkans grupper startades upp efter det. Vi hoppas att ännu fler skall starta framöver. Varje månad skickar kommunpolisen ut ett informationsbrev till grannsamverkansgrupperna som rör vilka inbrott som skett, hur man kan skydda sig mot inbrott samt ibland information om andra brott och hur man kan brottsförebygga även dem.

Polisen lovade att genomföra minst 20 stycken nattpatrulleringar längs E4:ans rastplatser inom kommunens geografiska område. Detta för att minska inbrott i yrkesmässig trafik, slagning av diesel från fordonstank samt övriga stölder. 24 st. nattpatrulleringar genomfördes under perioden september-december.

Sammanlagt under hela 2023 har polisen genomfört 86 st. patrulleringar riktat mot E4:ans rastplatser. Detta har skett vid olika tider på dygnet.

2025

Vill du vara med och påverka medborgarlöftet för 2025? Håll utkik efter våra medborgardialoger på respektive Facebooksida, ”Polisen Ängelholm, Båstad, Höganäs och Örkelljunga”.

Fler kommunikationsvägar hittar du på: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/