Sök
Stäng Meny

Örkelljunga - medborgarlöften

Medborgarlöfte maj 2023 - augusti 2023

Örkelljunga kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta mot otryggheten i kommunen. Tanken med medborgarlöftet är att kommunen och polisen tillsammans ska genomföra insatser som är brottsförebyggande och har sin utgångspunkt i medborgarnas upplevda otrygghet.

Lägesbild

Örkelljunga kommuns och polisens gemensamma lägesbild utgår från den årliga trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som kommer till kommunens och polisens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen.

Det här skall genomföras under perioden

Örkelljunga kommun och lokalpolisområde Ängelholm avger härmed löfte om att under perioden 2023-05-01 - 2023-08-31 genomföra nedanstående aktiviteter i syfte att förebygga och motverka alkoholförtäring och narkotikabruk i Örkelljunga kommun:

 • Polis och socialtjänst ska under maj månad genomföra en gemensam insats riktad mot ungdomar i riskzon.

 • Polisiära insatser ska genomföras mot alkoholförtäring på allmän plats.
  Minst 3 riktade insatser mot alkoholförtäring på allmän plats ska göras under perioden.

 • Polisen stärker den lokala närvaron i kommunen genom att genomföra minst 4
  fotpatrulleringar i kommunen med fokus på alkohol och narkotika.
  Fotpatrullering ska genomföras i Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket. Socialförvaltningen deltar vid minst två tillfällen.

 • Polis, socialtjänst och utbildningsförvaltningen ska genomföra en gemensam föreläsning med fokus på alkohol och narkotika för vårdnadshavare till högstadieelever i kommunen.

 • Örkelljunga kommun ska se över och utveckla kommunens arbete med alkohol,
  narkotika, doping och tobak (ANDT).

Lokalpolisområde Ängelholm
Christian Nordin

Örkelljunga kommun 
Niclas Bengtsson


Medborgarlöfte september 2023 - december 2023

Örkelljunga kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta mot otryggheten i kommunen. Tanken med medborgarlöftet är att kommunen och polisen tillsammans ska genomföra insatser som är brottsförebyggande och har sin utgångspunkt i medborgarnas upplevda otrygghet.

Lägesbild

Örkelljunga kommuns och polisens gemensamma lägesbild utgår från den årliga trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som kommer till kommunens och polisens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen.

Det här skall genomföras under perioden

Örkelljunga kommun och lokalpolisområde Ängelholm avger härmed löfte om att under perioden 2023-09-01 - 2023-12-31 genomföra nedanstående aktiviteter i syfte att förebygga skadegörelse och tillgreppsbrott i Örkelljunga kommun:

 • Polis och kommun ska gemensamt starta upp grannsamverkansgmpper för att förebygga inbrott i bostäder.

 • Örkelljunga kommun ska förenkla möjligheten att felanmäla skadegörelse och klotter inom kommunens ansvarsområde.

 • Polisen ska genomföra nattpatmllering vid rastplatser inom kommunens geografiska område. Minst 20 patrulleringar ska genomföras under perioden.

 • Örkelljunga kommun ska hantera klotter inom kommunens ansvarsområde inom två arbetsdagar från inrapporterad eller egen observation.

Lokalpolisområde Ängelholm
Christian Nordin

Örkelljunga kommun
Niclas Bengtsson