Sök

Oskarshamn – medborgarlöften

Medborgarlöfte för 2022-2023.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten lovar lokalpolisområde Västervik och Oskarshamns kommun att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i trafiken,i den offentliga miljön och stärka tryggheten för unga kommuninvånare.

Aktuell situation

Trygghetsundersökningar visar att Oskarshamns kommun är en trygg kommun att leva och verka i, men den och även andra undersökningar pekar på förbättringsområden. Utifrån dessa har polisen och Oskarshamns kommun valt att prioritera följande områden för samverkan:

  • Trafiksäkerhet
  • Trygghetsskapande arbete bland ungdomar
  • Trygghetsskapande arbete i offentlig miljö

Medborgarlöften 2022-2023

Trafiksäkerhet:

Polisen ska ha ett strategiskt och underrättelsebaserat trafiksäkerhetsarbete. Under perioden ska minst 70 hastighetskontroller genomföras.

Kommunen ska tillsammans med Fryshuset (IOP) utveckla ett arbete med fokus på motorintresserad ungdom i åldern 15-25 år (uppstart 2022)

Parterna ska gemensamt informera föräldrar/vårdnadshavare om vad som gäller för A-traktorer och presentera kommunens samverkan med Fryshuset.

Trygghetsskapande arbete bland unga:

Polisen lovar ökad närvaro och synlighet på de kommunala högstadieskolorna/fritidsgårdarna och Oscarsgymnasiet.

Kommunen ska under perioden Utveckla insatser utifrån trygghetsfrågorna i LUPP under 2022 avsluta förstudie om SSPF (strukturerad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid.Genomföra Sommarkul/lovaktiviteter. Implementera föräldrastödet, Förälder- Förebild och Lots (FFoL).

Parterna ska gemensamt genomföra tematiska informationstillfällen för unga och vårdnadshavare om barn, unga och brott.

Trygghetsskapande arbete i offentlig miljö:

Polisen ska närvara i krogmiljön och fotpatrullera på hot-spots. Kommunen ska i dialog med olika aktörer utveckla arbetet ”kommun fri från våld” samt ta fram och testa en ”standardiserad process” för trygghetsvandringar. Parterna ska gemensamt genomföra en fysisk trygghetsvandring i Kristineberg

Uppföljning

Arbetet kommer att följas upp minst 4 gånger/kalenderår och resultaten kommuniceras via våra sociala medier och webbsidor www.polisen.se och www.oskarshamn.se

Oskarshamn den 17 juni 2022

Anders Pleijel, Lokalpolischef LPO Västervik

Andreas Erlandsson, Kommunstyrelsens ordförande Oskarshamn kommun