Skövde – medborgarlöften

Fotpatrullering på torg - medborgarlöfte Skövce

Prioriterat område –trygghet i Centrum

Skövde kommun genomförde under hösten 2018 en trygghetsundersökning för att mäta tryggheten hos invånarna som bor i Södra Ryd, Centrum och Skultorp. Resultaten av undersökningen visar att det förekommer viss otrygghet i Centrum och att medborgarna upplever skadegörelse, nedskräpning och klotter som problem. Oron för att utsättas för våldsbrott är större i området kring Centrum jämfört med de två andra stadsdelarna i undersökningen. Under 2020 har medborgarlöftet fokuserat på centrum och avsikten är att hålla vid både 2021 och 2022.

Det här vill vi uppnå

  • Vi vill minska antalet våldsbrott i offentlig miljö.
  • Vi vill öka samverkan mellan näringsidkare, kommun och polis.
  • Vi vill att Centrum ska uppfattas som en trygg och trevlig plats att vistas på.
  • Vi vill minska det krogrelaterade våldet.
  • Vi vill minska bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan:

  • Genomföra aktiviteten Kraftsamling på kommunens skolor. (kommun och polis)
  • Etablera en Trygghets- och säkerhetsgrupp genom Cityföreningen (kommun, polis och näringsliv).
  • Samordna utbildning och tillsyn på krogarna (kommun och polis)
  • Åtgärda skador i offentlig miljö så snabbt som möjligt (kommun och fastighetsägarna)
  • Fortsatt införande av Effektiv Samordning för Trygghet (kommun och polis)

Kontakt med kommunpolisen 

Kommunpolis utanför polishus. Foto.

Charita Sandén är kommunpolis i Skövde.

Välkommen att höra av dig till kommunpolis Charita Sandén via e-post: charita.sanden@polisen.se.