Skövde – medborgarlöften

Fotpatrullering på torg - medborgarlöfte Skövce

ENKÄT  – TRYGG I DIN KOMMUN

Kommunen och polisen samverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Det är viktigt för oss att få reda på dina erfarenheter, synpunkter och upplevelser av tryggheten i den kommun där du bor. Enkäten vänder sig till alla medborgare i Skaraborg. Genom att ta tillvara på kunskapen hos våra invånare kan polisen och kommunen tillsammans göra rätt saker för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Du kan svara på medborgarenkäten fram till den 1 september. Svaren är helt anonyma och vi hoppas få in många svar och synpunkter från er.

Tack för din medverkan!

Länk till enkäten 

Prioriterat område –trygghet i Centrum

Skövde kommun genomförde under hösten 2018 en trygghetsundersökning för att mäta tryggheten hos invånarna som bor i Södra Ryd, Centrum och Skultorp. Resultaten av undersökningen visar att det förekommer viss otrygghet i Centrum och att medborgarna upplever skadegörelse, nedskräpning och klotter som problem. Oron för att utsättas för våldsbrott är större i området kring Centrum jämfört med de två andra stadsdelarna i undersökningen. Under 2020 har medborgarlöftet fokuserat på centrum och avsikten är att hålla vid både 2021 och 2022.

Det här vill vi uppnå

  • Vi vill minska antalet våldsbrott i offentlig miljö.
  • Vi vill öka samverkan mellan näringsidkare, kommun och polis.
  • Vi vill att Centrum ska uppfattas som en trygg och trevlig plats att vistas på.
  • Vi vill minska det krogrelaterade våldet.
  • Vi vill minska bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan:

  • Genomföra aktiviteten Kraftsamling på kommunens skolor. (kommun och polis)
  • Etablera en Trygghets- och säkerhetsgrupp genom Cityföreningen (kommun, polis och näringsliv).
  • Samordna utbildning och tillsyn på krogarna (kommun och polis)
  • Åtgärda skador i offentlig miljö så snabbt som möjligt (kommun och fastighetsägarna)
  • Fortsatt införande av Effektiv Samordning för Trygghet (kommun och polis)

Kontakt med kommunpolisen 

Kommunpolis utanför polishus. Foto.

Oscar Svantesson är kommunpolis i Skövde.

 

Välkommen att höra av dig till kommunpolis Oscar Svantesson via e-post: oscar.svantesson@polisen.se.