Sök

Stockholm, Södermalm – medborgarlöften 2021

Medborgarlöftet innehåller de prioriterade områden som polisen ska arbeta med för att skapa trygghet och jobba brottsföre-byggande. Syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Stockholms stadsdel Södermalm.

Polisverksamheten omfattar betydligt mer arbetsuppgifter i uppdraget men medborgarlöftet beskriver det vi lovar våra medborgare.

Situationen idag

Lokalpolisområde Södermalm har lyssnat på vad du som medborgare tycker att vi ska fokusera på under 2021. Utifrån samtal och mail med medborgarna tillsammans med vår egen lägesbild och trygghetsundersökningar har vi identifierat områden som vi kommer att prioritera de kommande åren. Vår förhoppning är att detta ska minska brottsligheten och därigenom öka säkerheten samt din upplevda trygghet på Södermalm.

Våra medborgarlöften 2021

  • Vi lovar att vi alltid kommer att prioritera och ingripa mot händelser som skadar våra unga såsom missbruk och brott kopplade till missbruk.
  • Vi lovar att vi kommer underrätta vårdnadshavare och samverka med de myndigheter som kan ta vid för att hjälpa de barn och unga som vi påträffar.
  • Vi lovar att vi frekvent kommer att söka upp de platser och parker där de boende, på Södermalm, upplever otrygghet.

Följ vårt arbete

Du kan följa vårt arbete via våra sociala mediekonton:

Facebook:   Polisen Södermalm
Instagram:  polisen_sodermalm
X:                YB_Sodermalm

Anna Lindqvist
Lokalpolisområdeschef Södermalm
Region Stockholm