Sök

Tyresö – medborgarlöften

Lokalpolisområde Nackas medborgarlöften 2022. I lokalpolisområde Nacka ingår kommunerna Nacka, Värmdö och Tyresö.

Lokalpolisområde Nacka har lyssnat på vad du som medborgare tycker att vi ska arbete med under 2022. Utifrån enkäter och samtal med dig som medborgare tillsammans med vår egen lägesbild kommer vi att prioritera arbetet mot fyra områden. Detta förväntar vi oss ska minska brottsligheten och därigenom öka säkerheten och på så vis din upplevda trygghet.

Vi uppfyller medborgarlöftet bland annat genom att:

  • Vi arbetar kontakt- och relationsskapande med ungdomar. Det betyder att vi besöker och finns på platser där ungdomar befinner sig, t ex ungdomsgårdar, skolor, centrumanläggningar och på sociala medier. Lokalpolisområde Nacka är, inom våra tre kommuner, en central och pådrivande kraft i samverkan kring unga.
  • Vi arbetar aktivt mot den organiserade brottsligheten och att minska nyrekrytering. Det betyder att vi ska minska kriminellas påverkan i lokalsamhället. Det gör vi genom hög närvaro i miljöer som upplevs otrygga eller brottsutsatta och i samverkan med kommunerna och lokalsamhället. Vi arbetar för att det inte ska finns några utsatta områden i lokalpolisområdet.
  • Vi genomför trafikkontroller för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafiksituation för alla trafikanter. Kontrollerna genomför vi på utsatta vägar, såsom vid skolor och önskemål från er medborgare.
  • Vi arbetar för en ökad kunskap och anmälningsbenägenhet avseende sexual- och relationsbrott. Det gör vi genom att informera och samverka kring dessa brott. Vi arbetar för att våldet ska minska och rädsla ska bytas mot trygghet.

Följ med i hur det går!

Du följer vårt arbete via lokalpolisområde Nackas konto på sociala medier; polisen Nacka/Värmdö och polisen Tyresö på Facebook och polisen_Nacka på Instagram.