Sök

Medborgarlöfte Uppvidinge kommun 2022-2023

Uppvidinge kommun och lokalpolisområde Nybro samverkar om att ta fram lokal lägesbild, grundad på dialog med medborgare, medarbetare, verksamheter samt trygghetsundersökning och trygghetsvandringar.

När kartläggning, prioritering, orsaksanalys och åtgärdsplan är klar samt beslutad kommer ett nytt medborgarlöfte att presenteras under 2024.

Medborgarlöftet upprättas i syfte att synliggöra för medborgarna vad kommunen, polisen och övriga aktörer planerar att genomföra och följa upp.

Dokument