Sök

Göteborg, Centrum – medborgarlöften

Stadsområde Centrum innefattar stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum och Majorna-Linné.

Polisiär synlighet på utpekade platser samt kontinuitet i arbetet mot narkotika

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Göteborg en långsiktig satsning där polisen, socialförvaltning Centrum samverkar för att öka tryggheten. Löftena handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.
Inom ramen för Trygg i Göteborg har polisen och socialförvaltningen tagit fram gemensamma lokal läges- och problembild för stadsområdet. De bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Lokal läges- och problembild i Stadsområde Centrum

I läges- och problembilderna har det identifierats ett flertal problem som kan kopplas till vissa områden och vissa tider på dygnet, och som gör att medborgarna upplever otrygghet.

Medborgarnas upplevda otrygghet består i oro över en mer eller mindre öppen narkotikabrottslighet, förekomsten av drog- och alkoholpåverkade personer samt olika former av ordningsstörningar. Dessutom nämns att vissa platser ofta är dåligt upplysta vilket gör dem särskilt otrygga att vistas på. Medborgarna har uttryckt en tydlig önskan om fler patrullerande/synliga poliser i och omkring dessa områden,

Polisens medborgarlöfte i Stadsområde Centrum

  • Polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i krogtäta miljöer samt på platser som upplevs som otrygga för medborgarna.
  • Särskilt riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.
  • Trafikinsatser med fokus på beteendebrott, alkohol och droger samt särskilt riktade insatser mot organiserad brottslighet kopplat till trafikmiljö.

Socialförvaltning Centrum stödjer medborgarlöftet genom:

  • Drogförebyggande informationsaktiviteter riktade till unga och deras vårdnadshavare samt till medarbetare och föreningar.
  • Dialoger och informationsinsatser kring trygghetsfrågor till de som bor, verkar och vistas i stadsområdet.
  • Trygghetsvandringar i stadsområdet för att identifiera eventuella otrygghetsfaktorer och vid behov samordna åtgärder.
  • Samverkan med civilsamhället, näringsliv och fastighetsägare utifrån Trygg i­modellen.

Du kan få information om vårt arbete här:

Ola Skogsberg,Kommunpolis Centrum (City), 010-565 49 58
Roberto Tomé, Kommunpolis Centrum (Majorna-Linné)
Robert Björklund, kommunpolis Centrum (Örgryte-Härlanda)