Sök

Öckerö – medborgarlöften

Medborgarlöftet, är ett gemensamt åtagande från Polisen, Trafikverket och Öckerö kommun till dig som bor eller vistas i kommunen. Årets löfte handlar om att fortsätta främja trafiksäkerheten för att öka den upplevda tryggheten.

Trafiken skapar otrygghet

I höstas hade du som medborgare möjlighet att via medborgardialog eller medborgarenkät, framföra dina åsikter och upplevelser om trygghet i kommunen. 645 personer deltog (varav 423 kvinnor och 220 män, 2 annat).

Här är resultaten i korthet:

 • 75 procent av kvinnorna och 80 procent av männen svarar att de upplever sig trygga i sitt närområde.
 • Att känna många i närområdet, god grannsamverkan och god lokalkännedom hör till de faktorer som är viktigast för att känna sig trygg.
 • Fortkörning, buskörning, trafikfarliga platser/sträckor samt trafikanter som syns dåligt samt brist på polisiär närvaro är de mest förekommande faktorerna som skapar otrygghet. Därfter anges narkotikaförsäljning, skadegörelse och mörka och ensliga områden.
 • När det kommer till önskemål om insatser från polisen och kommunen så handlar det främst om trafikkontroller (gällande bland annat nykterhet, fortkörning, trimmade moper, a-traktorer), förbättrad belysning, ökad vuxennärvaro ute och förebyggande insatser i skolan.
 • På frågan: "Är Öckerö kommuns påsktradition med påskfyrar/brasor något positivt och värt att bevara?" svarar 48 procent ja, 37 procent nej och 16 procent vet ej.

Vårt löfte till dig

För att öka tryggheten genomför vi, likt 2022, följande aktiviteter även under 2023:

 • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska minst en trafikinsats inriktas på mopedkörning samt kontroll av A-traktorer. (Polis)
 • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturfestival och Arena arbetsliv. (Polis)
 • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet, kommunens båttrafik och andra aktörer.
 • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö. (Öckerö kommun, Trafikverket och andra aktörer)
 • Genomföra en trafiksäkerhets-/ trygghetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
 • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom att öka och utveckla vuxennärvaron i utemiljö (förenings- och nattvandring), erbjuda utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun).

Trygg i Öckerö kommun

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samverkan mellan Polisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemensam lägesbild arbetar vi tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Öckerö kommun? Välkommen att höra av dig till:

Isak Garpebring – Kommunpolis Torslanda/ Öckerö