Sök

Partille – medborgarlöften

Polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i Partille kommun. Under 2019 jobbar vi vidare med att skapa en ökad trygghet i det offentliga rummet.

Partille är en kommun där de flesta invånare känner sig trygga. I trygghetsmätningar och i medborgarsamtal har det ändå framkommit att det förekommer otrygghet i offentliga miljöer. I kommunens, polisens och medborgarnas gemensamma lägesbild är nedskräpning, skadegörelse, klotter, personer som stör ordningen samt trafikproblem de stora problemområdena.

I syfte att just öka tryggheten i offentliga miljöer och minska problemen med skadegörelse, klotter och personer som stör ordningen lovar polisen och kommunen:

  • Ökad polisnärvaro i Partille centrum. Fotpatrullering vid minst trehundra tillfällen på platser och tider som upplevs otrygga och är brottsutsatta. (Polis)
  • Riktade insatser i Partilles centrala delar i syfte att förebygga, förhindra och utreda narkotikabrott. (Polis)
  • Förstärka klotter- och skadegörelsehanteringen och förstärka samverkan med alla inblandade aktörer. (Partille kommun)
  • Utveckla och göra det enkelt för våra invånare att anmäla och lämna synpunkter angående trygghetsfrågor. (Partille kommun)

De centrala delarna av Partille är en viktig knutpunkt i kommunen där många människor rör sig varje dag. Polisen och kommunen kommer därför koncentrera arbetet kring resecentrum och centrumdelarna och ha ett utökat samarbete med fastighetsägarna.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Partille. Genom Trygg i Partille samverkar polisen, Partille kommun och invånarna för att öka tryggheten. Målet med arbetet är en ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende mellan invånarna, polisen och kommunen.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Partille? Välkommen att höra av dig till:

 

Robert Björklund
Kommunpolis
072-232 01 80