Sök

Tibro – medborgarlöfte

Polis kramar ett barn. Foto.

Kommunen ska i samverkan med polisen jobba med socioekonomiska projekt/insatser för att förhindra att barn- och unga hamnar i utanförskap. Bild: Polisen

Medborgarlöfte 2023

Arbetet med att ta fram ett medborgarlöfte för 2023 pågår. Här nedan kan du läsa vårt tidigare medborgarlöfte. 

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommun.

Situationen idag

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Utifrån aktuella lägesbilder och interna kunskaper har det framkommit att användningen av droger bland ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år ökar. Attityden till droger har förändrats, en ökad tillgång och tillgänglighet riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk och kriminalitet.

Vårt löfte till medborgarna

Under 2021 kommer polisen och Tibro kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzon. Att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk och att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna.

Polisen kommer att fortsätta arbeta med drogrelaterade brott i trafiken vilket även ökar möjligheten för polisen att upptäcka annan brottslighet.

Aktiviteter under 2021

  • Samarbetet inom skola, polis och socialtjänst, kultur och fritid ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Kommunen ska i samverkan med polisen jobba med socioekonomiska projekt/insatser för att förhindra att barn- och unga hamnar i utanförskap.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Tibro kommun.

Annika Strandberg

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Annika Strandberg
Kommunpolis i Tibro
Telefon: 114 14

Tibro kommun
Säkerhetssamordnare
0504-180 00 (vx)
kommun@tibro.se